STRONA GŁÓWNA

SZKOŁA

DLA UCZNIÓW

DLA KANDYDATÓW

DLA RODZICÓW

KONTAKT

DLA UCZNIÓW - PROCEDURY POSTĘPOWANIA - COVID-19

  DLA UCZNIÓW

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Zasady postępowania dla ucznia

Procedura komunikacji z rodzicami uczniów ZS nr 1

Procedura przestrzegania zasad ochrony w pracowni informatycznej i pracowniach zawodowych

Procedura przestrzegana zasad ochrony w czasie zajęć rewalidacyjnych

Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem Covid-19

Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem Covid-19 u nauczyciela