STRONA GŁÓWNA

SZKOŁA

DLA UCZNIÓW

DLA KANDYDATÓW

DLA RODZICÓW

KONTAKT

AKTUALNOŚCI: TEGOROCZNI MATURZYŚCI POŻEGNALI SZKOŁĘ

29 kwietnia uroczyście pożegnaliśmy maturzystów. Wśród nich byli dziennikarze, mechatronicy, logistycy i pierwsi w historii tej szkoły pożarnicy oraz ratownicy. Ukończenie szkoły średniej to zamknięcie za sobą pewnego etapu życia tak dla uczniów, jak i nauczycieli. Tegoroczni absolwenci pozostaną w naszej pamięci jako radośni, pomysłowi i pomocni ludzie. Trudno nam będzie przyzwyczaić się do nowej szkolnej rzeczywistości bez nich. To kolejne pokolenie, które na stałe wpisało się w karty historii wspólnoty naszej szkoły. Mamy nadzieję, że rozłąka i odległość nie pozwolą utracić przyjaźni, które zostały zawarte podczas trzy, cztero czy niektórzy siedmioletniego pobytu w „Wańkowiczu”.

Katarzyna Wójcik