STRONA GŁÓWNA

SZKOŁA

DLA UCZNIÓW

DLA KANDYDATÓW

DLA RODZICÓW

KONTAKT

AKTUALNOŚCI: SZKOLNICTWO ZAWODOWE

Od dawna trwają debaty na stanem i przyszłością szkolnictwa zawodowego w Polsce. Wśród toczących się rozmów jednym z tematów jest współpraca między szkołami a pracodawcami. Dziś jeszcze trudno jest powiedzieć jaki kształt ona przybierze.


W „Wańkowiczu” nie czekając na systemowe rozwiązania nawiązywana jest bezpośrednia współpraca z okolicznymi firmami.  
24 maja br. w siedzibie firmy Delphi Poland S.A. Oddział w Błoniu doszło do podpisania umowy patronackiej. Współpraca szkoły z firmą Delphi dotyczyć będzie między innymi: organizacji praktyk zawodowych dla uczniów oraz organizacji spotkań poświęconych nowościom technologicznym w zakresie produkcji.