STRONA GŁÓWNA

SZKOŁA

DLA UCZNIÓW

DLA KANDYDATÓW

DLA RODZICÓW

KONTAKT

AKTUALNOŚCI: 77 ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

Reprezentacja Pocztu Sztandarowego Zespołu Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza wraz z Panem Dyrektorem, nauczycielami i uczniami uczestniczyła w 77 Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej na cmentarzu parafialnym w Błoniu. Po Mszy Św w intencji pomordowanych żołnierzy okolicznościowe przemówienia wygłosił Burmistrz Błonia oraz Dowódca z Mazowieckiego Pułku Saperów. Wysłuchano również Apelu Pamięci, a nasza młodzież wraz z innymi delegacjami złożyła kwiaty pod Pomnikiem Poległych za Wolność Ojczyzny. Całość uroczystości uświetniła Kompania Honorowa wystawiona przez 2 Mazowiecki Pułk Saperów w Kazuniu oraz Orkiestra OSP z Błonia, która zaprezentowała wiązankę pieśni patriotycznych.    

          Joanna Florczak i Marian Ogrodzki