STRONA GŁÓWNA

SZKOŁA

DLA UCZNIÓW

DLA KANDYDATÓW

DLA RODZICÓW

KONTAKT

AKTUALNOŚCI: PODPISANIE UMOWY PATRONACKIEJ Z WYDZIAŁEM LOGISTYKI WAT

29 września zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Wojskową Akademią Techniczną - Wydział Logistyki a Zespołem Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza. Porozumienie ma na celu podjęcie wspólnych działań na rzecz rozwoju i edukacji młodzieży, propagowania wiedzy politechnicznej, społeczno-ekonomicznej oraz wiedzy z zakresu wojskowości dla przyszłych kadr, polskiej nauki, gospodarki i społeczeństwa.
Jesteśmy wdzięczni Wydziałowi Logistyki WAT, dziękujemy za wyróżnienie i objęcie naszej szkoły patronatem.

Iwona Dębkowska