STRONA GŁÓWNA

SZKOŁA

DLA UCZNIÓW

DLA KANDYDATÓW

DLA RODZICÓW

KONTAKT

AKTUALNOŚCI: PROJEKT BOHATERON

Grupa historyków z naszej szkoły wzięła udział w akcji powstańczej, której celem było upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego. Projekt opracowała Fundacja Sensoria a jego założeniem było promowanie patriotycznej postawy, tożsamości narodowej, a także złożenie hołdu wszystkim, którzy walczyli o wolną Polskę. Uczniowie wysyłali pocztówki do wybranego powstańca poznawczy wcześniej jego osobistą historię. Pragnęli w ten sposób wyrazić podziękowanie za walkę i ofiarność. Niektórzy uczniowie mają nadzieję na dalszą korespondencję z powstańcami.

Joanna Florczak