STRONA GŁÓWNA

SZKOŁA

DLA UCZNIÓW

DLA KANDYDATÓW

DLA RODZICÓW

KONTAKT

AKTUALNOŚCI: LEKCJA HISTORII W MUZEUM NA MAJDANKU

W dniu 10 kwietnia br. grupa 42 uczniów naszej szkoły wraz z trzema nauczycielami była na wycieczce w Lublinie. Zwiedzaliśmy Muzeum na Majdanku mieszczące się na terenie byłego obozu koncentracyjnego. Poznaliśmy historię i warunki bytowe więźniów, system kar i szykan, miejsca ich niewolniczej pracy, zwiedzaliśmy baraki w których mieszkali więźniowie, łaźnie, krematorium, komory gazowe. W pobliżu byłych rowów egzekucyjnych i krematorium znajduje się zbiorowa mogiła ofiar Majdanka - Mauzoleum w kształcie i formie nawiązującej do prasłowiańskiej urny grobowej i rzymskiego Panteonu - miejsca pochówku wybitnych osobowości. Na fryzie kopuły stanowiącej wieko monumentalnej urny wyryto napis: „Los nasz dla was przestrogą”. Ten chwytający za serce napis ma pobudzić do refleksji, zastanowienia- stanowi niejako ostrzeżenie przed tak strasznym kataklizmem jakim jest wojna. W jednym z baraków widzieliśmy wystawę multimedialną poświęconą pomordowanym więźniom Majdanka, składającą się z kompozycji plastycznej, przejmującej muzyki i fragmentów wspomnień, modlitw Polaków, Żydów, Rosjan i Romów. Miejsce to na zawsze zostanie w naszej pamięci, zmusza do refleksji nad istotą człowieczeństwa i przypomina czasy zagłady. Zwiedziliśmy również Stare Miasto w Lublinie i Kaplicę Trójcy Świętej. Jeden dzień to za mało żeby zobaczyć wszystkie zabytki.

Joanna Florczak