STRONA GŁÓWNA

SZKOŁA

DLA UCZNIÓW

DLA KANDYDATÓW

DLA RODZICÓW

KONTAKT

AKTUALNOŚCI: 78 ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

Reprezentacja Pocztu Sztandarowego ZS nr 1 wraz z młodzieżą i opiekunami wzięła udział w 78 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej na cmentarzu parafialnym w Błoniu. Po uroczystej Mszy Świętej zgromadzeni wysłuchali przemówienia Pana Burmistrza oraz Apelu Poległych, którym oddano salwę honorową. Całość uroczystości uświetnił 2 Mazowiecki Pułk Saperów z Kazunia. Na koniec części artystycznej uroczystości nasza młodzież wraz z opiekunami złożyła kwiaty pod Pomnikiem Poległych za Wolność Ojczyzny.

Joanna Florczak i Marian Ogrodzki