STRONA GŁÓWNA

SZKOŁA

DLA UCZNIÓW

DLA KANDYDATÓW

DLA RODZICÓW

KONTAKT

AKTUALNOŚCI: O WAS SIĘ NIE ZAPOMINA!

Komisja Edukacji Narodowej powstała 244 lata temu – 14 października 1773 roku, z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Stworzono wtedy podstawy systemu szkół średnich i opracowano nowy program nauczania w duchu oświecenia. Dzisiaj, 14 października jest okazją do podziękowania wszystkim pedagogom i pracownikom niepedagogicznych za ich trud.

Hasłem tegorocznej akademii były słowa Jana Zamoyskiego Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie. Przewodniczący Samorządu szkolnego Jan Nagalski wraz z zastępczynią Gabrielą Masłow­ską rozpoczął niecodzienną uroczystość. Zwyczajem tego jest pasowanie uczniów klas pierw­szych. Gościł u nas pan Mateusz Piekarski – nowy przewodniczący Rady Rodziców, któremu z tego miejsca chcemy życzyć wytrwa­łości i satysfakcji z wykonywanej pracy. Następnie pan dyrektor Jacek Cieślak poprosił wcześniej wybranych reprezentantów, aby złożyli przyrzecznie. Ślubowali na sztandar szkoły, że będą su­miennie wypełniać obowiązki ucznia oraz szanować tradycje szkoły. Część nieoficjalną otworzył quiz dla wychowawców klas pierwszych oraz pani dyrektor Beaty Dąbrowskiej i pana Piotra Jasińskiego jako reprezentanta nauczycieli od przedmiotów zawodowych. Quiz składał się z 10 pytań dotyczą­cych naszej szkoły. Na przykład: W jakich latach żył nasz patron Melchior Wańkowicz albo Kto startował w wyborach do samo­rządu uczniowskiego? W czasie liczenia punktów nastąpiła część artystyczna. Wystąpiła Maja Laskowska z klasy 1 LOp, która ukończyła szkołę muzyczną pierwszego stopnia z gry na saksofonie. Zaśpiewał dla nas Kamil Sidor, który zmierzył się z utworem Human wykonywanym przez Rag'n'Bone Man. Test dla nauczycieli wywołał wiele uśmiechu na twarzach uczniów i nauczycieli. Okazało się, że z pozoru  łatwe pytania, sprawiły najwięcej trudności. Najlepszą uczennicą została pani Irma Kijowska, wychowawczyni klasy 1 LOp, która uzyskała 19 punktów na 20. Gratulujemy!

W imieniu Samorządu Szkolnego oraz wszystkich uczniów naszej szkoły jeszcze raz składamy najserdeczniejsze życzenia całemu gronu pedagogicznemu jak i wszystkim pracownikom naszej szkoły. Dziękujemy za wszystko co dla nas robicie. Wasza praca i trud włożony w nasze wychowanie jest nie do opisania. Niech wasze plany, marzenia się spełniają, a kłopoty znikają!

Gabriela Masłowska III LO