STRONA GŁÓWNA

SZKOŁA

DLA UCZNIÓW

DLA KANDYDATÓW

DLA RODZICÓW

KONTAKT

AKTUALNOŚCI: MŁODZI DUCHEM

I Konferencja Senioralna już za nami. W ramach podsumowania projektu "Bank Samopomocy. System Wsparcia Seniorów". Miejskie centrum kultury ugościło wszystkich zainteresowanych. Słowo senior, tego południa nabrało nowego znaczenia.

 Skąd ten pomysł?

Projekt, którego tematu podjęła się I Konferencja Senioralna, został dofinansowany ze środków Programu Rządowego na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 oraz przez gminę Błonie. Co więcej, zebrani goście wzięli udział w panelu dyskusyjnym pt. "Perspektywy i kierunki polityki społecznej wobec osób starszych". Na pytania odpowiadali: Stefan Kołucki, Dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prezentował kierunki polityki senioralnej realizowanej przez ministerstwo. burmistrz Błonia, Zenon Reszka, dr Małgorzata Kupisz – Urbańska lekarz geriatra z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, pani Dagmara Gortych reprezentując Towarzystwo Inicjatyw Spo­łecznych „ę”  oraz pan Łukasz Szewczyk, prezes stowarzyszenia „Cotopaxi. Spotkanie nie odbyłoby się bez idei Stowarzyszenia "Błońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku" we współpracy z miastem.

Obecność warta docenienia

1 Konferencja Senioralna spotkała się z ogromnym zainteresowaniem. Sala kinowa była wypełniona przez około 200 osób w tym seniorów, v-ce Starostę Powiatu Warszawski- Zachodni- Pawła Białeckiego, mówców panelu dyskusyjnego (wymienieni powyżej), a także młodzież z Zespołu Szkół nr.1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu. W naszym mieście nie brakuje aktywnych seniorów, pełnych energii i chęci poznawczych. W spełnianiu ich potrzeb społecznych i edukacyjnych z pomocą przybywa rów­nież Błoński "Dzienny Dom Pobytu Senior- Wigor". Oczywiście jego stali bywalcy pojawili się na konferencji w znakomitych na­strojach. Panel dyskusyjny przepełniony był pozytywnymi perspektywami dla osób starszych. Wyjaśniony został nie tylko cały system działania na rzecz seniorów, ale także współpraca młodych z nimi. Po zakończeniu grupowej konwersacji nastąpiło uroczyste rozdanie nagród wszystkim angażującym się w akcję seniorom i ludziom z zewnątrz. Wśród nagrodzonych znalazły się dwie nauczycielki naszej szkoły oraz uczniowie szkolnego wolontariatu. Byliśmy bardzo dumni z siostry Sancji, która wspiera potrzebujących oraz pani Justyny Lewandowskiej, która wzięła udział w projekcie BANK CZASU. Ich postawy są dla nas przykładem godnym naśladowania, by nieść bezinteresowną  pomoc   człowiekowi.

Dwieście lat! Niech żyje, żyje nam!

Jedna z seniorek, pani Eugenia obchodziła niedawno 85-te urodziny w związku z czym została obdarowana górą życzeń od stowarzyszonych. Stojąc na scenie, kobieta szczerze się wzruszyła. Po tym jak inni opisywali ją tak, że mimo swojego wieku, udziela się w stowarzyszeniu z wielką energią i pozytywnym nastawieniem. W pewnym momencie cała publiczność powstała z miejsc i zaśpiewała pani Eugenii urodzinowe "sto lat". Jednak 100 to nadal mało, lepiej brzmiałoby "dwieście’’.

Czas na wagę złota

Zaskakującym punktem konferencji była chwila przedstawienia publiczności krótkiego filmu na temat Błońskiego "Banku Czasu". To seniorzy byli jego głównymi bohaterami i pomagali przy całej produkcji.  Każdy z nich jako Bankowicz obraca swym czasem jako walutą. Złotówka jest godziną, którą można poświęcić drugiemu człowiekowi, by podać mu pomocną dłoń i podarować towarzystwo. Dowiedzieliśmy się, jak Bank Czasu działa w naszym mieście. O tej pięknej i pomysłowej akcji można przeczytać na stronie utw.blonie.pl., gdzie szczegółowo wyjaśniono jak działa organizacja, komu ma na celu pomóc i kto może tą pomoc ofiarować.

Coś od Wańkowiczów

Uczniowie z Zespołu Szkół w Błoniu, przygotowali krótki program arty­styczny, by wyrazić uznanie wszystkim biorącym udział w projekcie. Wzruszające pieśni i wiersze spotkały się z przemiłymi słowami podziękowań od organizatorów spotkania oraz publiczności.

Julia Bielecka kl. III LO