STRONA GŁÓWNA

SZKOŁA

DLA UCZNIÓW

DLA KANDYDATÓW

DLA RODZICÓW

KONTAKT

AKTUALNOŚCI: WAŃKOWICZ W HOŁDZIE ŻOŁNIERZOM WYKLĘTYM

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych przypada 1 marca. W tym roku ogłoszono już po raz trzeci gminny konkurs historyczny pt: "Żołnierze Wyklęci - Niezłomni Bohaterowie Wolności". Konkurs objęty został patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

III edycja konkursu miała cha­rakter historyczno-literacki. Uczniowie mieli za zadanie przygotować fragment prozy lub wiersz do recytacji. Do etapu finałowego zakwalifikowały się Patrycja Wiśniewska, Ga­briela Masłowska, Julia Bielecka z klasy III LO oraz Maria Bo­gucka z klasy II TŻ. Do recytacji uczniów przygotowała pani Mał­gorzata Śliwińska. W etapie finałowym wyłoniono następujących zwycięzców. I miejsce zajęła Julia Bielecka, która wzruszyła jury wierszem Zbigniewa Herberta Przesłuchanie anioła. Natomiast II miejsce przypadło Gabrieli Masłowskiej, która recytowała wiersz Wciąż pytamy Jana Piotra Iwańskiego. Wyróżnienie dostała Maria Bogucka. 

Nagrody zostały wręczone podczas uroczystej gali, która odbyła się 25 lutego w Centrum Kultury w Błoniu. Uroczystość otworzył Kamil Sidor ze swoją autorską piosenką Szef. Wśród zaproszonych gości był prof. Jan Żaryn – senator RP oraz ppłk. Leszek Mroczkowski - żołnierz AK, sekretarz w Komendzie Głównej WiN, działacz kombatancki.

Całość uwieńczył koncert arty­stów Opery Narodowej. Cie­szymy się, że nasze uczennice pamiętają o przeszłości i oddają w ten sposób hołd poległym bo­haterom.

Gabriela Masłowska kl. III LO