STRONA GŁÓWNA

SZKOŁA

DLA UCZNIÓW

DLA KANDYDATÓW

DLA RODZICÓW

KONTAKT

AKTUALNOŚCI: POLSKA NASZA NIEPODLEGŁA - PRACA INDYWIDUALNA

Mimo iż niektórzy uczniowie pożegnali już mury naszej szkoły nie spoczęli na laurach. Patrycja Zając wzięła udział w historycznym konkursie Polska Nasza Niepodległa wykonując pracę plastyczną na temat polskich dróg do niepodległości we własnym regionie. Na wyniki konkursu czekamy do października przyszłego roku szkolnego.

Joanna Florczak