STRONA GŁÓWNA

SZKOŁA

DLA UCZNIÓW

DLA KANDYDATÓW

DLA RODZICÓW

KONTAKT

AKTUALNOŚCI: WARSZTATY Z MECHATRONIKI W GIMNAZJUM NR 2 IM. ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO

W ramach Tygodnia Talentów organizowanych przez Gimnazjum nr 2 im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego odwiedziliśmy uczniów tamtejszej szkoły, w celu bliższego zapoznania ich z nową dziedziną nauki jaką jest mechatronika. Z racji małej mobilności laboratoryjnych stanowisk mechatronicznych zaprezentowaliśmy tylko stanowisko do nauki pneumatyki. Uczniowie zapoznali się ze wszystkimi fazami budowy pneumatycznego układu, począwszy od zaprojektowania i symulacji w komputerowym programie FluidSim, a skończywszy na fizycznym odzwierciedleniu komputerowego projektu na płycie montażowej z zastosowaniem podzespołów pneumatycznych i weryfikacji zbudowanego układu.  Na koniec warsztatów ochotnicy z widowni mieli możliwość samodzielnie zaprojektować i przeprowadzić symulację w komputerze prostego układu z zastosowaniem pneumatycznego zaworu przełącznika obiegu (logicznej alternatywy), a następnie zbudować zaprojektowany układ na płycie montażowej i sprawdzić efekt jego działania.
Pokaz spotkał się z żywym zainteresowaniem uczniów. Było wiele pytań związanych z funkcjonowaniem urządzeń jak i możliwościami jakie daje na rynku pracy zawód mechatronika.

Jarosław Kucharski