STRONA GŁÓWNA

SZKOŁA

DLA UCZNIÓW

DLA KANDYDATÓW

DLA RODZICÓW

KONTAKT

AKTUALNOŚCI: KOMUNIKAT DLA MATURZYSTÓW I RODZICÓW

Komunikat
Szanowni Uczniowie i Rodzice.

W dniu dzisiejszym w godzinach popołudniowych odbyło się spotkanie dyrekcji szkoły i Komitetu Strajkowego. Podczas spotkania omówione zostały zagadnienia dotyczące klasyfikacji uczniów klas najwyższych programowo i zakończenia zajęć dydaktycznych.

Postanowiono zwołać posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej w składzie umożliwiającym podjęcie prawomocnej uchwały promocyjnej.  Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej przewidziane jest na godziny poranne dnia 25 kwietnia 2019 roku. Zakończenie roku szkolnego odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2019 roku o godzinie 17.00.

Powyższe postanowienia umożliwiają dyrekcji szkoły kontynuowanie prac związanych z przygotowaniami do egzaminu maturalnego, którego początek przypada na dzień 6 maja 2019 roku.