STRONA GŁÓWNA

SZKOŁA

DLA UCZNIÓW

DLA KANDYDATÓW

DLA RODZICÓW

KONTAKT

AKTUALNOŚCI: NARODOWE ARCHIWUM CYFROWE

20 listopada 2019 roku uczniowie klas: 2TM, 2TLŻ, 2TL: odwiedzili Narodowe Archiwum Cyfrowe w Warszawie. NAC gromadzi, opracowuje oraz konserwuje fotografie, nagrania dźwiękowe oraz filmy, które wchodzą w skład państwowego zasobu archiwalnego. Oglądaliśmy przedwojenne i powojenne zdjęcia Warszawy. Widzieliśmy nowoczesne stanowisko do digitalizacji obiektów przestrzennych Scan Studio. Stanowisko to umożliwia odwzorowywanie każdego rodzaju materiału analogowego do formatu A1 w bardzo wysokiej rozdzielczości z zachowaniem norm jakościowych przyjętych dla międzynarodowych standardów takich jak FADGI. NAC inspiruje do odkrywania i ożywiania dziedzictwa. Zabezpiecza pamięć dla przyszłych pokoleń. W siedzibie instytucji można skorzystać bezpłatnie z materiałów wyszukanych na podstawie dostępnej ewidencji. Dobrze wiedzieć ! Może uczniowie skorzystają z zasobów NAC przy okazji przygotowywania jakiegoś projektu szkolnego.

Nauczyciele: Hanna Kossakowska, Marek Smirnow