STRONA GŁÓWNA

SZKOŁA

DLA UCZNIÓW

DLA KANDYDATÓW

DLA RODZICÓW

KONTAKT

AKTUALNOŚCI: 76 ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

1 września reprezentacja pocztu sztandarowego ZS nr 1 wraz z Panem Dyrektorem, opiekunami i delegacją szkolną z klasy pożarniczej w osobach : Klaudia Wolińska, Przemysław Pajka i Maja Bonikowska uczestniczyli w obchodach 76 rocznicy wybuchu II wojny światowej na cmentarzu parafialnym przy kościele Świętej Trójcy w Błoniu. Częścią składową uroczystości była msza święta z okolicznościową homilią, po której swoje przemówienia wygłosili: Burmistrz Błonia i Dowódca 2 Mazowieckiego Pułku Saperów w Kazuniu. Po apelu poległych i salwie honorowej nasza młodzież złożyła kwiaty pod pomnikiem Poległych za Wolność Ojczyzny. Całość uroczystości uświetniła Kompania Honorowa wystawiona przez 2 Pułk Saperów w Kazuniu.