STRONA GŁÓWNA

SZKOŁA

DLA UCZNIÓW

DLA KANDYDATÓW

DLA RODZICÓW

KONTAKT

AKTUALNOŚCI: KONKURS POWIATOWY!

W dniu 25listopada odbył się finał i uroczyste wręczenie nagród w I Powiatowym konkursie plastycznym na kartę świąteczną „Niebo ziemi, niebu ziemia, z Wańkowiczem ślij życzenia”, zorganizowanego w ramach projektu Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Zespołu Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu „SCHOLA NOSTRA”. Patronat nad konkursem objął starosta powiatu warszawskiego zachodniego pan Jan Żychliński.

Celem konkursu było zachęcenie młodzieży do twórczości rękodzielniczej, kultywowanie tradycji lokalnych, wskazanie kreatywnej formy spędzania wolnego czasu, rozwijanie kreatywności i pomysłowości, umiejętności manualnych oraz integracja różnych środowisk z terenu powiatu warszawskiego zachodniego. W konkursie wzięła udział młodzież z trzech szkół z terenu powiatu warszawskiego zachodniego. Nadesłano kilkanaście prac różnorodnych pod względem zastosowanych technik i form plastycznych.

Komisja konkursowa miała trudne zadanie wyłonienia laureatów z poszczególnych kategoriach: szkoła gimnazjalna i ponadgimnazjalna, ponieważ poziom prezentowanych prac był bardzo wysoki. Po burzliwych obradach jury przyznało nagrody w kategorii: szkoła gimnazjalna: I miejsce - Jula Żoch i II miejsce Diana Włodarczyk - Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. F. Chopina w Kampinosie, III miejsce - Jagoda Krzeszowska-Gimnazjum w ZS im. Jana Pawła II w Bieniewicach. W kategorii szkoła ponadgimnazjalna: I miejsce Patrycja Zając, II miejsce - Zuzanna Liberadzka, III miejsce - Zuzanna Śliwińska - Zespół Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu. W konkursie nie było przegranych. Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki i pamiątkowe dyplomy z podziękowaniem za udział i trud włożony w wykonanie prac. Cieszymy się, że I Powiatowy Konkurs Plastyczny spotkał się z pozytywnym odzewem i mamy nadzieję, że w drugiej edycji weźmie udział jeszcze większa liczba uczniów.

Szczególne podziękowania składamy na ręce Dyrektora Centrum Kultury w Błoniu pana Dariusza Sitarskiego za możliwość organizacji finału konkursu w CK, co nadało wyjątkowy charakter uroczystości.

 

Iwona Dębkowska

Iwona Radomska