STRONA GŁÓWNA

SZKOŁA

DLA UCZNIÓW

DLA KANDYDATÓW

DLA RODZICÓW

KONTAKT

AKTUALNOŚCI: 3 MIEJSCE W KRAJU

Miło jest nam zakomunikować, że uczeń klasy 3LOH Jakub Krzyżak zajął 3 miejsce w kraju w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Krąg” w kategorii licealista. To już nasz drugi taki sukces (w ubiegłym roku Julia Wójcik otrzymała drugą lokatę w kraju). Jakub rozwiązywał test dotyczący historii Polski po I wojnie światowej oraz napisał własną wypowiedź na temat postaci historycznej szczególnie związanej z dziejami naszego regionu. W tym samym konkursie Julia Wójcik otrzymała dyplom za bardzo dobry wynik. Dyplom otrzymała również szkoła za bardzo dobre wyniki w konkursie.

Joanna Florczak