STRONA GŁÓWNA

SZKOŁA

DLA UCZNIÓW

DLA KANDYDATÓW

DLA RODZICÓW

KONTAKT

AKTUALNOŚCI: KONKURS WIEDZY O KULTURZE

Nasi uczniowie wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Społeczeństwie i Kulturze „Kalejdoskop”. Konkurs przeprowadzany jest przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej w Warszawie przy współpracy z renomowanymi warszawskimi uczelniami wyższymi, takimi jak Uniwersytet Warszawski, Akademia Sztuk Pięknych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego czy Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Celem konkursu jest szerzenie wśród młodzieży wiedzy z zakresu nauki o społeczeństwie, kulturze i sytuacji politycznej współczesnej Polski, oraz miejsca i znaczenia Polski na świecie. Uczniowie w formie testu oraz pracy pisemnej udzielali odpowiedzi na pytania konkursowe. Trzymamy kciuki za jak najlepsze wyniki naszych uczestników.

Katarzyna Wójcik