PLAN LEKCJI UCZNIW - wany od 29.04.2019r.

 1234567891012345678910123456789101234567891012345678910
      Pon.         Wt.         r.         Czw.         Pt.    
1LOMB
jangro,
0.18
M, IW
JPR, epo
0.17, 2.6
M, IW
JPR, epo
0.17, 2.6
SMAG
MAT
2.3
R, WL
jniemi, JROS
1.9, 2.7
sSan
religi
2.2
MJ, M
INFOR, JPOL
0.14, 0.17
M
wdzi
0.17
  M
, JPOL
0.17
M, R
JPR, JANG
0.17, 1.9
M, MJ
JPR, INFOR
0.17, 0.14
CJ
HIST
0.13s
R, WL
jniemi, JROS
1.9, 2.7
SMAG
MAT
0.16
WB
CHEM
2.3
   SA
PPRZED
2.4
BD
fiz
2.3
M, R
JPR, JANG
0.17, 1.9
M, R
JPR, JANG
0.17, 1.9
CJ
HIST
0.13s
PA
BIOL
2.6
PA
WDWR
2.6
   WL
GW
2.3
IW
EDB
2.1
M
WOK
0.17
sSan
religi
2.2
WL
GEOG
2.6
GS, SK
WFch, wycd
SALA GIMNASTYCZNA 2, SALA GIMNASTYCZNA 1
GS, SK
WFch, wycd
SALA GIMNASTYCZNA 2, SALA GIMNASTYCZNA 1
   SA
PPRZED
2.4
SA
WOS
2.4
MB, M
jangro, JPOL
0.18, 0.17
MB, M
jangro, JPOL
0.18, 0.17
GS, SK
WFch, wycd
SALA GIMNASTYCZNA 2, SALA GIMNASTYCZNA 1
SMAG
MAT
2.3
    
1TL MB
, JANG
0.18
KJOL
JPOL
1.4
DI
pmag
0.2
DI
pmag
0.2
WB
CHEM
2.3
DI
mdys
0.2
sSan
religi
2.2
   BD
fiz
2.3
MA
kspoio
2.4
DI
mdys
0.2
SI
mroz
2.1
KH
mprz
2.4
MJ, MB
INFOR, JANG
0.14, 0.18
KH
BHP
2.4
So
GEOG
1.6
  CJ
HIST
1.6
KJOL
JPOL
1.4
WL, VN
JROS, jniemi
2.7, 1.8
PA
BIOL
2.6
GS, BJ
WFch, wfiz
SALA GIMNASTYCZNA 1
KH
mprz
2.4
KH
mprz
2.4
  sSan
religi
2.2
SA
PPRZED
2.4
IW
EDB
0.13s
SI
mroz
2.1
SI
mroz
2.1
M
WOK
0.17
KJOL
JPOL
1.4
   MB
GW
0.18
GS, BJ
WFch, wfiz
SALA GIMNASTYCZNA 1
GS, BJ
WFch, wfiz
SALA GIMNASTYCZNA 1
SA
WOS
2.4
MB, MJ
JANG, INFOR
0.18, 0.14
WL, VN
JROS, jniemi
2.7, 1.9
MB
JANG,
0.18
   
1TMsm
PEIELE
0.16
KJOL
JPOL
1.4
BJ
WFch
SALA GIMNASTYCZNA 1
BJ
WFch
SALA GIMNASTYCZNA 1
BD
fiz
2.3
RI, R
JANG, JANG
1.5, 1.9
sSan
religi
2.2
WL, VN
JROS, jniemi
2.7, 0.18
  MJ
, INFOR
0.14
MJ
PPRZED
0.14
sm
PEIELE
0.16
sm
TIKM
0.16
BD
GW
2.3
KJar
PIH
1.4
RI, R
JANG, JANG
1.5, 1.9
WB
CHEM
2.3
MJ
INFOR,
0.14
 sm
, , mipome
0.16
sm
, , mipome
0.16
sm
TIKM
0.16
SA
WOS
2.6
SI
mroz
2.1
sm
PEIELE
1.8
So
GEOG
1.4
BJ
WFch
SALA GIMNASTYCZNA 1
  PA
WDWR
2.6
PA
BIOL
2.6
FJ
HIST
1.8
KJar
PIH
2.4
sSan
religi
2.2
SI
mroz
2.1
M
WOK
0.17
IW
EDB
1.8
  sm
, mipome,
0.16
sm
, mipome,
0.16
SI
mroz
2.1
KJOL
JPOL
1.4
KJOL
JPOL
1.4
sm
TIKM
0.16
sm
mipome, ,
0.16
sm
mipome, ,
0.16
  
1TLMP
, PPWC
zajcia praktyczne
MP
, PPWC
zajcia praktyczne
KH, MP
mprz, PPWC
2.4, zajcia praktyczne
KH, MP
mprz, PPWC
2.4, 0.15
ZS, KH
MAT, BHP
1.5, 2.4
FJ
HIST
1.8
WL, VN
JROS, jniemi
2.7, 0.18
SK, MJ
wfiz, INFOR
0.14
SK
wfiz,
  MB
, JANG
0.18
sSan
religi
2.2
JD, SI
jangro, mroz
2.6, 2.1
JD
JPOL
2.6
ChoW, SK
PPWC, wfiz
zajcia praktyczne
ChoW, SK
PPWC, wfiz
zajcia praktyczne
ChoW
PPWC,
zajcia praktyczne
ChoW
PPWC,
zajcia praktyczne
 M
WOK
0.17
SA
WOS
2.4
BD
fiz
2.3
JD, MB
jangro, JANG
1.5, 0.18
WL, VN
JROS, jniemi
2.7, 1.8
So
GEOG
1.4
WB
CHEM
2.3
sSan
religi
2.2
PA
WDWR
2.6
 SA
PPRZED
2.4
UA, KH
TPC, mprz
0.13s, 1.4
UA, KH
TPC, mdys
0.16, 2.2
UA, KH
TPC, mdys
0.16, 1.4
IW
EDB
2.4
PA
BIOL
2.6
JD
JPOL
1.5
JD
JPOL
1.5
  MJ
INFOR,
0.14
UA, DI
TECHPC, pmag
1.5, 0.2
UA, DI
TECHPC, pmag
1.5, 0.2
UA, SI
TPC, mroz
2.1
ZS, SI
MAT, mroz
1.9, 2.1
SK
GW
1.6
SK, MA
wfiz, kspoio
1.5
SK
, wfiz
  
2LOpKJOL
JPOL
1.4
BJ
wfiz
VN, MB
JANG, JANG
1.6, 0.18
IW
epo
2.6
IW
RM
2.6
IW
RM
1.4
GS, IW
RW
pywalnia
GS, IW
RW
pywalnia
GS, IW
RW
pywalnia
  SMAG
MAT
0.13s
R
JOBr
1.9
BJ
wfiz
FJ
uhispo
1.8
VN, WL
jniemi, JROS
0.13s, 2.7
IK, PA, So
Broz, groz
1.4, 2.6
IK, PA, So
Broz, groz
1.4, 2.6
  VN, MB
JANG, JANG
1.9, 0.18
VN, MB
JANG, JANG
1.9, 0.18
SA
WOSr
2.4
KJOL
JPOL
1.4
sSan
religi
2.2
IK
GW
1.6
    IK
, groz
1.6
IK
, groz
1.6
SA
WOSr
2.4
SMAG
MAT
2.3
SMAG
MAT
2.3
IW
epo
1.8
PA, So
Broz, groz
1.6, 2.6
PA, So
Broz, groz
1.6, 2.6
  KJOL
JPOL
1.4
KJOL
JPOL
1.4
SA
WOSr
2.4
FJ
uhispo
1.8
FJ
uhispo
1.8
sSan
religi
2.2
BJ
wfiz
VN, WL
jniemi, JROS
1.9, 2.7
  
2LOsRI
, JOBr
0.13s
RI
, JOBr
0.13s
FJ
uhispo
1.8
RI
GW
0.13s
M
JPR
0.17
M
JPR
0.17
SMAG
MAT
2.3
M
wdzi
0.17
  MA
pos
2.4
MA
pos
2.4
SMAG
MAT
0.13s
WL, R
JROS, jniemi
2.7, 1.9
M
JPR
0.17
FJ
uhispo
1.8
IK, PA, So
Broz, groz
1.4, 2.6
IK, PA, So
Broz, groz
1.4, 2.6
  RI
JOBr,
0.13s
RI, SK
JANG, wfiz
0.13s
RI, SK
JANG, wfiz
0.13s
sSan
religi
2.2
M
JPR
0.17
M
JPR
0.17
     GS, RI
wfiz, JANG
1.5
GS, RI
wfiz, JANG
1.5
M
JPR
0.17
M
JPR
0.17
WL, R
JROS, jniemi
2.7, 1.9
PA, So
Broz, groz
1.6, 2.6
PA, So
Broz, groz
1.6, 2.6
So
zaj
1.6
So
zaj
1.6
 RI
JOBr,
2.2
RI, SK
JANG, wfiz
2.2
GS, RI
wfiz, JANG
2.2
SMAG
MAT
2.3
FJ
uhispo
1.8
sSan
religi
2.2
MA
ppsych
1.8
MA
ppsych
1.8
 
2TLDI
gmag
0.2
DI
mprz
0.2
JD, RI
JANG, JANG
1.5, 0.13s
FJ
HIST
1.8
SMAG
mroz
1.6
DI
pmag
0.2
BJ
wfiz
    DI
mdys
0.2
DI
gmag
0.2
sSan
religi
2.2
DI
oprama
0.2
MJ, RI
INFOR, JAZ
0.14, 2.1
VN, WL
jniemi, JROS
0.13s, 2.7
MB, MJ
JAZ, INFOR
0.18, 0.14
PA
WDWR
2.6
  M
JPOL
0.17
DI
pmag
0.2
SMAG
mroz
2.3
SMAG
mroz
2.3
sSan
religi
2.2
BJ
wfiz
So
groz
1.4
So
groz
1.4
 DI
mdys
0.2
VN, WL
jniemi, JROS
1.9, 2.7
DI
pmag
0.2
DI
oprama
0.2
JD, RI
JANG, JANG
0.13s, 2.7
DI
gmag
0.2
IW
EDB
1.8
   DI
oprama
0.2
M
JPOL
0.17
MJ
PPRZED
2.3
DI
mprz
0.2
DI
GW
0.2
DI
oprama
0.2
SMAG
mroz
2.3
BJ
wfiz
  
2TMBJ
WFch,
SALA GIMNASTYCZNA 2
SMAG, sm
MAT, UISM1
2.3, 0.16
SMAG, sm
MAT, PEIELE
2.3, 0.16
JD, MB
jangro, JANG
1.5, 0.18
KJOL
JPOL
1.4
WL, VN
JROS, jniemi
2.7, 0.18
FJ
HIST
1.8
SMAG
GW
2.3
  BJ, sm
WFch, tikm
SALA GIMNASTYCZNA 1, 0.16
BJ, sm
WFch, tikm
SALA GIMNASTYCZNA 1, 0.16
JD, MB
jangro, JANG
1.5, 0.18
MJ, SMAG
DPS, mroz
0.14, 2.3
MJ, SMAG
DPS, mroz
0.14, 0.16
IK, BD, PA
groz, fizroz, Broz
1.6, 2.3, 2.6
JD, SE
jangwp, , mipome,
2.2, 0.16
SE
, , mipome,
0.16
SE
, , mipome,
0.16
 KJOL
JPOL
1.4
KJOL
JPOL
1.4
KE, GS
TPC, wfiz
1.6
KE, sm
TPC, PEIELE
1.6, 0.16
ChoW, sm
panay, tikm
0.14, 0.16
KE, OM, KJar, SE
PPWC, tim, miosm, mipome
zajcia praktyczne, 0.15, 0.14, 0.16
KE, OM, KJar, SE
PPWC, tim, miosm, mipome
zajcia praktyczne, 0.15, 0.14, 0.16
KE, OM, SE
PPWC, tim, , mipome
zajcia praktyczne, 0.15, 0.16
KE, OM
PPWC, tim, ,
zajcia praktyczne, 0.15
  ChoW, sSan
tprzso, religi
0.14, 1.7
ChoW, sSan
tprzso, religi
0.14, 1.7
IK, BD, PA
groz, fizroz, Broz
1.6, 0.13s, 1.7
UA, GS
TECHPC, wfiz
0.16, SALA GIMNASTYCZNA 1
JD, sm
jangro, UISM1
0.14, 0.16
KE, sm, JP, KJar
TPC, mipome, tim, miosm
0.13s, 0.16, 0.15, 0.14
KE, sm, JP, KJar
TPC, mipome, tim, miosm
0.13s, 0.16, 0.15, 0.14
sm, JP
, mipome, tim,
0.16, 0.15
JP
, , tim,
0.15
UA, GS
TECHPC, wfiz
1.5
MJ
PPRZED
1.6
ChoW, sm
panay, tikm
0.13s, 0.16
MJ, SMAG
DPS, mroz
0.14, 2.3
MP, sm
PPWC, UISM1
zajcia praktyczne, 0.16
MP, KJar, OM
PPWC, miosm, , tim
zajcia praktyczne, 0.14, warsztaty
MP, KJar, OM
PPWC, miosm, , tim
zajcia praktyczne, 0.14, warsztaty
MP, OM
PPWC, , , tim
zajcia praktyczne, warsztaty
OM
, , , tim
warsztaty
 
3TLM
JPOL
0.17
FJ
uhispo
1.8
DI
prtlog
0.2
WL, VN
JROS, jniemi
2.7, 2.1
BJ
wfiz
BJ
wfiz
KH
obsug
2.4
   DI
utrasp
0.2
sSan
religi
2.2
SI
mroz
2.1
M
JPOL
0.17
IK
groz
1.6
MB, JL
JANG, JANG
0.18, 1.5
KH
logadm
2.4
   DI
utrasp
0.2
DI
utrasp
0.2
MB
janlog
0.18
SI
mroz
2.1
KH
obsug
2.4
KH
plainf
2.4
IK
groz
1.6
   KH
plainf
1.4
M
JPOL
0.17
WL, VN
JROS, jniemi
2.7, 1.9
FJ
uhispo
1.8
DI
utrasp
0.2
MB, JL
JANG, JANG
0.18, 1.5
MB
janlog
0.18
MB
janlog
0.18
  M
JPOL
0.17
MB
janlog
0.18
FJ
GW
1.8
BJ
wfiz
sSan
religi
2.2
SI
mroz
2.1
DI
utrasp
0.2
   
3TMJP
miosm,
0.15
JP, BD
miosm, fizroz
0.15, 0.14
JP, BD
miosm, fizroz
0.15, 0.14
KJOL
JPOL
1.4
FJ
uhispo
1.8
JP, SK
purzis, WFch
0.15, SALA GIMNASTYCZNA 2
JP, SK
purzis, WFch
0.15, SALA GIMNASTYCZNA 2
JP
purzis,
0.15
JP
purzis,
0.15
JP
purzis,
0.15
JP
, miosm
0.15
IK, JP
groz, miosm
1.6, 0.15
IK, JP
groz, miosm
1.6, 0.15
JL, MB
JANG, JANG
1.5, 0.18
JL, MB
JANG, JANG
1.5, 0.18
JP
, , purzis
0.15
JP
, , purzis
0.15
JP
, , purzis
0.15
JP
, , purzis
0.15
JP
, , purzis
0.15
JP
, purzis
0.15
JP
, purzis
0.15
JP
, purzis
0.15
GS, JP
WFch, purzis
SALA GIMNASTYCZNA 2, 0.15
GS, JP
WFch, purzis
SALA GIMNASTYCZNA 2, 0.15
SI
mroz
2.1
SI
GW
2.1
KJar
UISM1
0.13s
sSan
religi
2.2
sSan
religi
2.2
JP
, , , miosm
0.15
JP
, , , miosm
0.15
JP
, , , miosm
0.15
JL, VN
JAZ, JAZ
1.5, 0.18
JL, MB
JANG, JANG
1.5, 0.18
KJOL
JPOL
1.4
SI
mroz
2.1
GS, SK
WFch, WFch
SALA GIMNASTYCZNA 2, SALA GIMNASTYCZNA 1
KJar
UISM1
0.13s
 SI
mroz
2.1
SI
mroz
2.1
KJar
UISM1
2.6
OM
tikm
2.6
OM
tikm
2.6
KJOL
JPOL
1.4
VN, WL
jniemi, JROS
1.9, 2.7
JP
, , miosm
0.15
JP
, , miosm
0.15
JP
, , miosm
0.15
3TZS
MAT
2.4
R, WL
jniemi, JROS
1.9, 2.7
R
jangro
1.9
R
jangro
1.9
ChoW, MP
ppraza, ppraza
zajcia praktyczne, 0.13s
ChoW, MP
ppraza, ppraza
zajcia praktyczne, 0.13s
ChoW, MP
ppraza, ppraza
zajcia praktyczne, 0.13s
ChoW, MP
ppraza, ppraza
zajcia praktyczne, 0.13s
  ChoW
AZYW,
1.4
ChoW
AZYW,
1.4
ChoW
tprzso
zajcia praktyczne
ChoW
tprzso
zajcia praktyczne
BJ
wfiz
R
jangro
1.9
FJ
uhispo
1.8
JD
JPOL
1.5
  ChoW
ppraza,
zajcia praktyczne
ChoW
ppraza,
zajcia praktyczne
ChoW
ppraza,
zajcia praktyczne
ChoW
ppraza,
zajcia praktyczne
BJ
wfiz
JD
JPOL
1.5
JD
JPOL
1.5
PA, IK
Broz, groz
2.6, 1.6
sSan
religi
2.2
sSan
religi
2.2
ChoW
tprzso
zajcia praktyczne
ZS
MAT
1.8
PA, IK
Broz, groz
2.6, 1.6
R
GW
1.9
R
jangro
1.9
MP
, ppraza
MP
, ppraza
MP
, ppraza
MP
, ppraza
 ChoW
, AZYW
0.13s
ChoW
, AZYW
0.13s
ZS
MAT
1.4
ChoW
nprosp
zajcia praktyczne
BJ
wfiz
ChoW
tprzso
0.13s
ChoW
tprzso
0.13s
   

PLAN LEKCJI NAUCZYCIELI - wany od 29.04.2019r.

 1234567891012345678910123456789101234567891012345678910
      Pon.         Wt.         r.         Czw.         Pt.    
Buzalski Jaromir2TM
WFch,
SALA GIMNASTYCZNA 2
2LOp
wfiz
1TM
WFch
SALA GIMNASTYCZNA 1
1TM
WFch
SALA GIMNASTYCZNA 1
3TL
wfiz
3TL
wfiz
2TL
wfiz
   2TM
WFch, tikm
SALA GIMNASTYCZNA 1, 0.16
2TM
WFch, tikm
SALA GIMNASTYCZNA 1, 0.16
 2LOp
wfiz
3T
wfiz
         3T
wfiz
1TL
WFch, wfiz
SALA GIMNASTYCZNA 1
2TL
wfiz
1TM
WFch
SALA GIMNASTYCZNA 1
             1TL
WFch, wfiz
SALA GIMNASTYCZNA 1
1TL
WFch, wfiz
SALA GIMNASTYCZNA 1
3TL
wfiz
3T
wfiz
 2LOp
wfiz
2TL
wfiz
  
Chopik Wadysawa    3T
ppraza, ppraza
zajcia praktyczne, 0.13s
3T
ppraza, ppraza
zajcia praktyczne, 0.13s
3T
ppraza, ppraza
zajcia praktyczne, 0.13s
3T
ppraza, ppraza
zajcia praktyczne, 0.13s
  3T
AZYW,
1.4
3T
AZYW,
1.4
3T
tprzso
zajcia praktyczne
3T
tprzso
zajcia praktyczne
 1TL
PPWC, wfiz
zajcia praktyczne
1TL
PPWC, wfiz
zajcia praktyczne
1TL
PPWC,
zajcia praktyczne
1TL
PPWC,
zajcia praktyczne
 3T
ppraza,
zajcia praktyczne
3T
ppraza,
zajcia praktyczne
3T
ppraza,
zajcia praktyczne
3T
ppraza,
zajcia praktyczne
2TM
panay, tikm
0.14, 0.16
     3T
tprzso
zajcia praktyczne
2TM
tprzso, religi
0.14, 1.7
2TM
tprzso, religi
0.14, 1.7
       3T
, AZYW
0.13s
3T
, AZYW
0.13s
2TM
panay, tikm
0.13s, 0.16
3T
nprosp
zajcia praktyczne
 3T
tprzso
0.13s
3T
tprzso
0.13s
   
Cielak Jacek             1LO
HIST
0.13s
       1TL
HIST
1.6
  1LO
HIST
0.13s
                         
Dbrowska Beata 3TM
miosm, fizroz
0.15, 0.14
3TM
miosm, fizroz
0.15, 0.14
 1TM
fiz
2.3
      1TL
fiz
2.3
  1TM
GW
2.3
2TM
groz, fizroz, Broz
1.6, 2.3, 2.6
     1LO
fiz
2.3
1TL
fiz
2.3
          2TM
groz, fizroz, Broz
1.6, 0.13s, 1.7
                
Dbkowska Iwona2TL
gmag
0.2
2TL
mprz
0.2
3TL
prtlog
0.2
1TL
pmag
0.2
1TL
pmag
0.2
2TL
pmag
0.2
1TL
mdys
0.2
   3TL
utrasp
0.2
2TL
mdys
0.2
2TL
gmag
0.2
1TL
mdys
0.2
2TL
oprama
0.2
     3TL
utrasp
0.2
3TL
utrasp
0.2
2TL
pmag
0.2
       2TL
mdys
0.2
 2TL
pmag
0.2
2TL
oprama
0.2
3TL
utrasp
0.2
2TL
gmag
0.2
    2TL
oprama
0.2
1TL
TECHPC, pmag
1.5, 0.2
1TL
TECHPC, pmag
1.5, 0.2
2TL
mprz
0.2
2TL
GW
0.2
2TL
oprama
0.2
3TL
utrasp
0.2
   
Drodewska Justyna  2TL
JANG, JANG
1.5, 0.13s
2TM
jangro, JANG
1.5, 0.18
        2TM
jangro, JANG
1.5, 0.18
1TL
jangro, mroz
2.6, 2.1
1TL
JPOL
2.6
 2TM
jangwp, , mipome,
2.2, 0.16
3T
JPOL
1.5
     1TL
jangro, JANG
1.5, 0.18
 3T
JPOL
1.5
3T
JPOL
1.5
       2TL
JANG, JANG
0.13s, 2.7
2TM
jangro, UISM1
0.14, 0.16
1TL
JPOL
1.5
1TL
JPOL
1.5
            
Feldman-Wadecka Luiza 3T
jniemi, JROS
1.9, 2.7
 3TL
JROS, jniemi
2.7, 2.1
1LO
jniemi, JROS
1.9, 2.7
2TM
JROS, jniemi
2.7, 0.18
1TL
JROS, jniemi
2.7, 0.18
1TM
JROS, jniemi
2.7, 0.18
     2LOs
JROS, jniemi
2.7, 1.9
1LO
jniemi, JROS
1.9, 2.7
2LOp
jniemi, JROS
0.13s, 2.7
2TL
jniemi, JROS
0.13s, 2.7
      1TL
JROS, jniemi
2.7, 1.8
1TL
JROS, jniemi
2.7, 1.8
     1LO
GW
2.3
2TL
jniemi, JROS
1.9, 2.7
3TL
JROS, jniemi
2.7, 1.9
 1LO
GEOG
2.6
2LOs
JROS, jniemi
2.7, 1.9
         1TL
JROS, jniemi
2.7, 1.9
3TM
jniemi, JROS
1.9, 2.7
2LOp
jniemi, JROS
1.9, 2.7
  
Florczak Joanna 3TL
uhispo
1.8
2LOs
uhispo
1.8
2TL
HIST
1.8
3TM
uhispo
1.8
1TL
HIST
1.8
2TM
HIST
1.8
       2LOp
uhispo
1.8
2LOs
uhispo
1.8
3T
uhispo
1.8
               1TM
HIST
1.8
3TL
uhispo
1.8
        3TL
GW
1.8
2LOp
uhispo
1.8
2LOp
uhispo
1.8
2LOs
uhispo
1.8
    
Gawryjoek Sawomir      2LOp
RW
pywalnia
2LOp
RW
pywalnia
2LOp
RW
pywalnia
             2TM
TPC, wfiz
1.6
3TM
WFch, purzis
SALA GIMNASTYCZNA 2, 0.15
3TM
WFch, purzis
SALA GIMNASTYCZNA 2, 0.15
1TL
WFch, wfiz
SALA GIMNASTYCZNA 1
     2LOs
wfiz, JANG
1.5
2LOs
wfiz, JANG
1.5
 2TM
TECHPC, wfiz
0.16, SALA GIMNASTYCZNA 1
1LO
WFch, wycd
SALA GIMNASTYCZNA 2, SALA GIMNASTYCZNA 1
1LO
WFch, wycd
SALA GIMNASTYCZNA 2, SALA GIMNASTYCZNA 1
3TM
WFch, WFch
SALA GIMNASTYCZNA 2, SALA GIMNASTYCZNA 1
  2TM
TECHPC, wfiz
1.5
1TL
WFch, wfiz
SALA GIMNASTYCZNA 1
1TL
WFch, wfiz
SALA GIMNASTYCZNA 1
2LOs
wfiz, JANG
2.2
1LO
WFch, wycd
SALA GIMNASTYCZNA 2, SALA GIMNASTYCZNA 1
     
Jasiski Piotr3TM
miosm,
0.15
3TM
miosm, fizroz
0.15, 0.14
3TM
miosm, fizroz
0.15, 0.14
  3TM
purzis, WFch
0.15, SALA GIMNASTYCZNA 2
3TM
purzis, WFch
0.15, SALA GIMNASTYCZNA 2
3TM
purzis,
0.15
3TM
purzis,
0.15
3TM
purzis,
0.15
3TM
, miosm
0.15
3TM
groz, miosm
1.6, 0.15
3TM
groz, miosm
1.6, 0.15
  3TM
, , purzis
0.15
3TM
, , purzis
0.15
3TM
, , purzis
0.15
3TM
, , purzis
0.15
3TM
, , purzis
0.15
3TM
, purzis
0.15
3TM
, purzis
0.15
3TM
, purzis
0.15
3TM
WFch, purzis
SALA GIMNASTYCZNA 2, 0.15
3TM
WFch, purzis
SALA GIMNASTYCZNA 2, 0.15
     3TM
, , , miosm
0.15
3TM
, , , miosm
0.15
3TM
, , , miosm
0.15
   2TM
TPC, mipome, tim, miosm
0.13s, 0.16, 0.15, 0.14
2TM
TPC, mipome, tim, miosm
0.13s, 0.16, 0.15, 0.14
2TM
, mipome, tim,
0.16, 0.15
2TM
, , tim,
0.15
       3TM
, , miosm
0.15
3TM
, , miosm
0.15
3TM
, , miosm
0.15
Kierzkowska Emilia                      2TM
TPC, wfiz
1.6
2TM
TPC, PEIELE
1.6, 0.16
 2TM
PPWC, tim, miosm, mipome
zajcia praktyczne, 0.15, 0.14, 0.16
2TM
PPWC, tim, miosm, mipome
zajcia praktyczne, 0.15, 0.14, 0.16
2TM
PPWC, tim, , mipome
zajcia praktyczne, 0.15, 0.16
2TM
PPWC, tim, ,
zajcia praktyczne, 0.15
       2TM
TPC, mipome, tim, miosm
0.13s, 0.16, 0.15, 0.14
2TM
TPC, mipome, tim, miosm
0.13s, 0.16, 0.15, 0.14
            
Kijowska Irma           3TM
groz, miosm
1.6, 0.15
3TM
groz, miosm
1.6, 0.15
 3TL
groz
1.6
2TM
groz, fizroz, Broz
1.6, 2.3, 2.6
2LOp, 2LOs
Broz, groz
1.4, 2.6
2LOp, 2LOs
Broz, groz
1.4, 2.6
       2LOp
GW
1.6
3TL
groz
1.6
3T
Broz, groz
2.6, 1.6
  2LOp
, groz
1.6
2LOp
, groz
1.6
3T
Broz, groz
2.6, 1.6
2TM
groz, fizroz, Broz
1.6, 0.13s, 1.7
                
Kossakowska Hanna  1TL
mprz, PPWC
2.4, zajcia praktyczne
1TL
mprz, PPWC
2.4, 0.15
1TL
MAT, BHP
1.5, 2.4
 3TL
obsug
2.4
        1TL
mprz
2.4
3TL
logadm
2.4
1TL
BHP
2.4
      3TL
obsug
2.4
3TL
plainf
2.4
1TL
mprz
2.4
1TL
mprz
2.4
  3TL
plainf
1.4
1TL
TPC, mprz
0.13s, 1.4
1TL
TPC, mdys
0.16, 2.2
1TL
TPC, mdys
0.16, 1.4
                
Kozie Piotr                                                  
Kozowska Jolanta2LOp
JPOL
1.4
1TM
JPOL
1.4
1TL
JPOL
1.4
3TM
JPOL
1.4
2TM
JPOL
1.4
               2TM
JPOL
1.4
2TM
JPOL
1.4
1TL
JPOL
1.4
2LOp
JPOL
1.4
           3TM
JPOL
1.4
1TL
JPOL
1.4
   2LOp
JPOL
1.4
2LOp
JPOL
1.4
 1TM
JPOL
1.4
1TM
JPOL
1.4
3TM
JPOL
1.4
    
Kucharski Jarosaw               1TM
PIH
1.4
         2TM
PPWC, tim, miosm, mipome
zajcia praktyczne, 0.15, 0.14, 0.16
2TM
PPWC, tim, miosm, mipome
zajcia praktyczne, 0.15, 0.14, 0.16
3TM
UISM1
0.13s
     1TM
PIH
2.4
  2TM
TPC, mipome, tim, miosm
0.13s, 0.16, 0.15, 0.14
2TM
TPC, mipome, tim, miosm
0.13s, 0.16, 0.15, 0.14
3TM
UISM1
0.13s
   3TM
UISM1
2.6
  2TM
PPWC, miosm, , tim
zajcia praktyczne, 0.14, warsztaty
2TM
PPWC, miosm, , tim
zajcia praktyczne, 0.14, warsztaty
   
Lewandowska Justyna             3TM
JANG, JANG
1.5, 0.18
3TM
JANG, JANG
1.5, 0.18
3TL
JANG, JANG
0.18, 1.5
                 3TM
JAZ, JAZ
1.5, 0.18
3TM
JANG, JANG
1.5, 0.18
3TL
JANG, JANG
0.18, 1.5
              
Majcher Jolanta      1LO
INFOR, JPOL
0.14, 0.17
1TL
wfiz, INFOR
0.14
  1TM
, INFOR
0.14
1TM
PPRZED
0.14
1LO
JPR, INFOR
0.17, 0.14
2TM
DPS, mroz
0.14, 2.3
2TM
DPS, mroz
0.14, 0.16
2TL
INFOR, JAZ
0.14, 2.1
1TL
INFOR, JANG
0.14, 0.18
2TL
JAZ, INFOR
0.18, 0.14
1TM
INFOR,
0.14
                     1TL
INFOR,
0.14
2TM
PPRZED
1.6
2TL
PPRZED
2.3
2TM
DPS, mroz
0.14, 2.3
1TL
JANG, INFOR
0.18, 0.14
     
Malik Adrianna          2LOs
pos
2.4
2LOs
pos
2.4
1TL
kspoio
2.4
                                 1TL
wfiz, kspoio
1.5
2LOs
ppsych
1.8
2LOs
ppsych
1.8
 
Marta Partyka1TL
, PPWC
zajcia praktyczne
1TL
, PPWC
zajcia praktyczne
1TL
mprz, PPWC
2.4, zajcia praktyczne
1TL
mprz, PPWC
2.4, 0.15
3T
ppraza, ppraza
zajcia praktyczne, 0.13s
3T
ppraza, ppraza
zajcia praktyczne, 0.13s
3T
ppraza, ppraza
zajcia praktyczne, 0.13s
3T
ppraza, ppraza
zajcia praktyczne, 0.13s
                           3T
, ppraza
3T
, ppraza
3T
, ppraza
3T
, ppraza
     2TM
PPWC, UISM1
zajcia praktyczne, 0.16
2TM
PPWC, miosm, , tim
zajcia praktyczne, 0.14, warsztaty
2TM
PPWC, miosm, , tim
zajcia praktyczne, 0.14, warsztaty
2TM
PPWC, , , tim
zajcia praktyczne, warsztaty
  
Mincberger Beata1LO
jangro,
0.18
1TL
, JANG
0.18
2LOp
JANG, JANG
1.6, 0.18
2TM
jangro, JANG
1.5, 0.18
       1TL
, JANG
0.18
2TM
jangro, JANG
1.5, 0.18
3TM
JANG, JANG
1.5, 0.18
3TM
JANG, JANG
1.5, 0.18
3TL
JANG, JANG
0.18, 1.5
1TL
INFOR, JANG
0.14, 0.18
2TL
JAZ, INFOR
0.18, 0.14
  2LOp
JANG, JANG
1.9, 0.18
2LOp
JANG, JANG
1.9, 0.18
3TL
janlog
0.18
1TL
jangro, JANG
1.5, 0.18
          3TM
JANG, JANG
1.5, 0.18
3TL
JANG, JANG
0.18, 1.5
3TL
janlog
0.18
3TL
janlog
0.18
  1TL
GW
0.18
3TL
janlog
0.18
1LO
jangro, JPOL
0.18, 0.17
1LO
jangro, JPOL
0.18, 0.17
1TL
JANG, INFOR
0.18, 0.14
 1TL
JANG,
0.18
   
Ogrodzki Marian                         2TM
PPWC, tim, miosm, mipome
zajcia praktyczne, 0.15, 0.14, 0.16
2TM
PPWC, tim, miosm, mipome
zajcia praktyczne, 0.15, 0.14, 0.16
2TM
PPWC, tim, , mipome
zajcia praktyczne, 0.15, 0.16
2TM
PPWC, tim, ,
zajcia praktyczne, 0.15
              3TM
tikm
2.6
3TM
tikm
2.6
2TM
PPWC, miosm, , tim
zajcia praktyczne, 0.14, warsztaty
2TM
PPWC, miosm, , tim
zajcia praktyczne, 0.14, warsztaty
2TM
PPWC, , , tim
zajcia praktyczne, warsztaty
2TM
, , , tim
warsztaty
 
Pietrzyk Anetta               2TM
groz, fizroz, Broz
1.6, 2.3, 2.6
2LOp, 2LOs
Broz, groz
1.4, 2.6
2LOp, 2LOs
Broz, groz
1.4, 2.6
2TL
WDWR
2.6
     1TL
BIOL
2.6
1LO
BIOL
2.6
1LO
WDWR
2.6
3T
Broz, groz
2.6, 1.6
1TL
WDWR
2.6
 1TM
WDWR
2.6
1TM
BIOL
2.6
3T
Broz, groz
2.6, 1.6
2TM
groz, fizroz, Broz
1.6, 0.13s, 1.7
 1TL
BIOL
2.6
2LOp, 2LOs
Broz, groz
1.6, 2.6
2LOp, 2LOs
Broz, groz
1.6, 2.6
            
Radomska Iwona2LOs
, JOBr
0.13s
2LOs
, JOBr
0.13s
2TL
JANG, JANG
1.5, 0.13s
2LOs
GW
0.13s
 1TM
JANG, JANG
1.5, 1.9
         2TL
INFOR, JAZ
0.14, 2.1
1TM
JANG, JANG
1.5, 1.9
   2LOs
JOBr,
0.13s
2LOs
JANG, wfiz
0.13s
2LOs
JANG, wfiz
0.13s
        2LOs
wfiz, JANG
1.5
2LOs
wfiz, JANG
1.5
 2TL
JANG, JANG
0.13s, 2.7
      2LOs
JOBr,
2.2
2LOs
JANG, wfiz
2.2
2LOs
wfiz, JANG
2.2
      
Semeniuk Iwona            3TL
mroz
2.1
1TL
jangro, mroz
2.6, 2.1
1TL
mroz
2.1
        3TL
mroz
2.1
1TM
mroz
2.1
3TM
mroz
2.1
3TM
GW
2.1
      1TL
mroz
2.1
1TL
mroz
2.1
1TM
mroz
2.1
3TM
mroz
2.1
   3TM
mroz
2.1
3TM
mroz
2.1
1TM
mroz
2.1
1TL
TPC, mroz
2.1
1TL
MAT, mroz
1.9, 2.1
3TL
mroz
2.1
    
Sieklicki Edward                2TM
jangwp, , mipome,
2.2, 0.16
2TM
, , mipome,
0.16
2TM
, , mipome,
0.16
      2TM
PPWC, tim, miosm, mipome
zajcia praktyczne, 0.15, 0.14, 0.16
2TM
PPWC, tim, miosm, mipome
zajcia praktyczne, 0.15, 0.14, 0.16
2TM
PPWC, tim, , mipome
zajcia praktyczne, 0.15, 0.16
                      
siostra Sancja     1LO
religi
2.2
1TM
religi
2.2
1TL
religi
2.2
   3TL
religi
2.2
1TL
religi
2.2
2TL
religi
2.2
         2LOs
religi
2.2
2LOp
religi
2.2
2TL
religi
2.2
 1TL
religi
2.2
3TM, 3T
religi
2.2
3TM, 3T
religi
2.2
1TL
religi
2.2
2TM
tprzso, religi
0.14, 1.7
2TM
tprzso, religi
0.14, 1.7
1LO
religi
2.2
1TM
religi
2.2
         3TL
religi
2.2
2LOp
religi
2.2
2LOs
religi
2.2
   
Skibiska - Gawryjoek Agnieszka                    1LO
PPRZED
2.4
1TL
WOS
2.4
2LOp
WOSr
2.4
1TM
WOS
2.6
      1TL
PPRZED
2.4
1TL
PPRZED
2.4
2LOp
WOSr
2.4
       1LO
PPRZED
2.4
1LO
WOS
2.4
2LOp
WOSr
2.4
1TL
WOS
2.4
      
Skrobarczyk Magdalena 2TM
MAT, UISM1
2.3, 0.16
2TM
MAT, PEIELE
2.3, 0.16
1LO
MAT
2.3
2TL
mroz
1.6
 2LOs
MAT
2.3
2TM
GW
2.3
   2LOp
MAT
0.13s
2LOs
MAT
0.13s
2TM
DPS, mroz
0.14, 2.3
2TM
DPS, mroz
0.14, 0.16
1LO
MAT
0.16
       2TL
mroz
2.3
2TL
mroz
2.3
        2LOp
MAT
2.3
2LOp
MAT
2.3
        2TM
DPS, mroz
0.14, 2.3
2LOs
MAT
2.3
1LO
MAT
2.3
2TL
mroz
2.3
   
Smirnow Marek1TM
PEIELE
0.16
2TM
MAT, UISM1
2.3, 0.16
2TM
MAT, PEIELE
2.3, 0.16
       2TM
WFch, tikm
SALA GIMNASTYCZNA 1, 0.16
2TM
WFch, tikm
SALA GIMNASTYCZNA 1, 0.16
1TM
PEIELE
0.16
1TM
TIKM
0.16
      1TM
, , mipome
0.16
1TM
, , mipome
0.16
1TM
TIKM
0.16
2TM
TPC, PEIELE
1.6, 0.16
2TM
panay, tikm
0.14, 0.16
1TM
PEIELE
1.8
         2TM
jangro, UISM1
0.14, 0.16
2TM
TPC, mipome, tim, miosm
0.13s, 0.16, 0.15, 0.14
2TM
TPC, mipome, tim, miosm
0.13s, 0.16, 0.15, 0.14
2TM
, mipome, tim,
0.16, 0.15
 1TM
, mipome,
0.16
1TM
, mipome,
0.16
2TM
panay, tikm
0.13s, 0.16
 2TM
PPWC, UISM1
zajcia praktyczne, 0.16
1TM
TIKM
0.16
1TM
mipome, ,
0.16
1TM
mipome, ,
0.16
  
Sokoluk Eliza                2LOp, 2LOs
Broz, groz
1.4, 2.6
2LOp, 2LOs
Broz, groz
1.4, 2.6
1TL
GEOG
1.6
      1TL
GEOG
1.4
1TM
GEOG
1.4
2TL
groz
1.4
2TL
groz
1.4
       2LOp, 2LOs
Broz, groz
1.6, 2.6
2LOp, 2LOs
Broz, groz
1.6, 2.6
2LOs
zaj
1.6
2LOs
zaj
1.6
          
Szewczyk Katarzyna     3TM
purzis, WFch
0.15, SALA GIMNASTYCZNA 2
3TM
purzis, WFch
0.15, SALA GIMNASTYCZNA 2
1TL
wfiz, INFOR
0.14
1TL
wfiz,
      1TL
PPWC, wfiz
zajcia praktyczne
1TL
PPWC, wfiz
zajcia praktyczne
    2LOs
JANG, wfiz
0.13s
2LOs
JANG, wfiz
0.13s
            1LO
WFch, wycd
SALA GIMNASTYCZNA 2, SALA GIMNASTYCZNA 1
1LO
WFch, wycd
SALA GIMNASTYCZNA 2, SALA GIMNASTYCZNA 1
3TM
WFch, WFch
SALA GIMNASTYCZNA 2, SALA GIMNASTYCZNA 1
    2LOs
JANG, wfiz
2.2
 1LO
WFch, wycd
SALA GIMNASTYCZNA 2, SALA GIMNASTYCZNA 1
1TL
GW
1.6
1TL
wfiz, kspoio
1.5
1TL
, wfiz
  
liwa Renata 3T
jniemi, JROS
1.9, 2.7
3T
jangro
1.9
3T
jangro
1.9
1LO
jniemi, JROS
1.9, 2.7
1TM
JANG, JANG
1.5, 1.9
     1LO
JPR, JANG
0.17, 1.9
2LOp
JOBr
1.9
2LOs
JROS, jniemi
2.7, 1.9
1LO
jniemi, JROS
1.9, 2.7
3T
jangro
1.9
1TM
JANG, JANG
1.5, 1.9
     1LO
JPR, JANG
0.17, 1.9
1LO
JPR, JANG
0.17, 1.9
         3T
GW
1.9
3T
jangro
1.9
2LOs
JROS, jniemi
2.7, 1.9
              
liwiska Magorzata3TL
JPOL
0.17
1LO
JPR, epo
0.17, 2.6
1LO
JPR, epo
0.17, 2.6
 2LOs
JPR
0.17
2LOs
JPR
0.17
1LO
INFOR, JPOL
0.14, 0.17
1LO, 2LOs
wdzi
0.17
  1LO
, JPOL
0.17
1LO
JPR, JANG
0.17, 1.9
1LO
JPR, INFOR
0.17, 0.14
3TL
JPOL
0.17
2LOs
JPR
0.17
     1TL
WOK
0.17
2TL
JPOL
0.17
1LO
JPR, JANG
0.17, 1.9
1LO
JPR, JANG
0.17, 1.9
2LOs
JPR
0.17
2LOs
JPR
0.17
     3TL
JPOL
0.17
1LO
WOK
0.17
2LOs
JPR
0.17
2LOs
JPR
0.17
1TL
WOK
0.17
1TM
WOK
0.17
   3TL
JPOL
0.17
2TL
JPOL
0.17
1LO
jangro, JPOL
0.18, 0.17
1LO
jangro, JPOL
0.18, 0.17
      
Umiastowska Agnieszka                               1TL
TPC, mprz
0.13s, 1.4
1TL
TPC, mdys
0.16, 2.2
1TL
TPC, mdys
0.16, 1.4
2TM
TECHPC, wfiz
0.16, SALA GIMNASTYCZNA 1
     2TM
TECHPC, wfiz
1.5
1TL
TECHPC, pmag
1.5, 0.2
1TL
TECHPC, pmag
1.5, 0.2
1TL
TPC, mroz
2.1
      
Valentyna Novosad  2LOp
JANG, JANG
1.6, 0.18
3TL
JROS, jniemi
2.7, 2.1
 2TM
JROS, jniemi
2.7, 0.18
1TL
JROS, jniemi
2.7, 0.18
1TM
JROS, jniemi
2.7, 0.18
       2LOp
jniemi, JROS
0.13s, 2.7
2TL
jniemi, JROS
0.13s, 2.7
   2LOp
JANG, JANG
1.9, 0.18
2LOp
JANG, JANG
1.9, 0.18
 1TL
JROS, jniemi
2.7, 1.8
1TL
JROS, jniemi
2.7, 1.8
      2TL
jniemi, JROS
1.9, 2.7
3TL
JROS, jniemi
2.7, 1.9
3TM
JAZ, JAZ
1.5, 0.18
           1TL
JROS, jniemi
2.7, 1.9
3TM
jniemi, JROS
1.9, 2.7
2LOp
jniemi, JROS
1.9, 2.7
  
Waachowska Boena     1TL
CHEM
2.3
          1LO
CHEM
2.3
1TM
CHEM
2.3
        1TL
CHEM
2.3
                       
Wony Izabela 1LO
JPR, epo
0.17, 2.6
1LO
JPR, epo
0.17, 2.6
2LOp
epo
2.6
2LOp
RM
2.6
2LOp
RM
1.4
2LOp
RW
pywalnia
2LOp
RW
pywalnia
2LOp
RW
pywalnia
                      1LO
EDB
2.1
1TL
EDB
0.13s
 1TL
EDB
2.4
2LOp
epo
1.8
2TL
EDB
1.8
1TM
EDB
1.8
            
Ziubiski Stefan3T
MAT
2.4
   1TL
MAT, BHP
1.5, 2.4
                          3T
MAT
1.8
          3T
MAT
1.4
 1TL
MAT, mroz
1.9, 2.1