STRONA GŁÓWNA

SZKOŁA

DLA UCZNIÓW

DLA KANDYDATÓW

DLA RODZICÓW

KONTAKT

BADANIA LEKARSKIE

Kandydat do TECHNIKUM musi przedstawić zaświadczenie od LEKARZA MEDYCYNY PRACY o braku przeciwskazań do nauki w danym zawodzie w danej szkole. Badania wykonuje się po otrzymaniu skierowania ze szkoły.

Wykaz przychodni wykonujących bezpłatne badania.

Technik mechatronik 

W trakcie praktycznej nauki zawodu w szkole ponadgimnazjalnej kandydat będzie narażony na działanie następujących czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia:

 • Kontakt ze smarami mineralnymi olejami, farbami
 • Wymuszona pozycja ciała
 • Ruchome części mechanicznych narzędzi
 • Praca przy komputerze – do 4 godzin dziennie

Technik logistyk

W trakcie praktycznej nauki zawodu w szkole ponadgimnazjalnej kandydat będzie narażony na działanie następujących czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia:

 • Praca przy komputerze – do 4 godzin dziennie
 • Wymuszona pozycja ciała
 • Śliskie powierzchnie

Technik technologii żywności

W trakcie praktycznej nauki zawodu w szkole ponadgimnazjalnej kandydat będzie narażony na działanie następujących czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia:

 • Praca w pozycji stojącej
 • Śliskie i mokre powierzchnie kuchni
 • Obsługa urządzeń gospodarstwa domowego
 • Ostre przedmioty i krawędzie
 • Wysoka temperatura
 • Kontakt ze środkami chemicznymi służącymi do mycia i dezynfekcji sprzętów kuchennych

Dodatkowo technik technologii żywności dostanie skierowanie na badania do celów sanitarno - epidemiologicznych

Skierowania na badania będą wydawane od dnia 20 czerwca kandydatom, którzy wskazali naszą szkołę jako szkołę pierwszego wyboru. Pozostali kandydaci otrzymają skierowanie na badania od 16 lipca od godz. 12:00 (po opublikowaniu list zakwalifikowanych) do 24 lipca do godz. 10:00.

Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy należy złożyć wraz z oryginałami świadectwa i wyników egzaminu gimnazjalnego najpóźniej do 24 lipca do godz. 10:00.

UWAGA! W przypadku niezłożenia dokumentów we wskazanym terminie kandydat nie zostanie przyjęty do szkoły.

Prawidłowo wystawione zaświadczenie zawiera nazwę szkoły i nazwę zawodu, którego dotyczy oraz datę następnego badania. Zaświadczenie może obowiązywać na cały okres nauki (4 lub 5 lat) lub krócej – wtedy uczeń musi powtórzyć badania w trakcie nauki.

Jak wygląda wypełnione zaświadczenie?     << otwórz >>

Treść rozporządzenia w sprawie badań.    << otwórz >>