STRONA GŁÓWNA

SZKOŁA

DLA UCZNIÓW

DLA KANDYDATÓW

DLA RODZICÓW

KONTAKT

CKU

Publiczna bezpłatna szkoła dla dorosłych

LICEUM OGÓLNOKSZAŁCĄCE
SZKOŁA POLICEALNA
- technik logistyk

MATURA

Informacje o egzaminie maturalnym dostępne na stronie internetowej:
oke.waw.pl lub cke.gov.pl