STRONA GŁÓWNA

SZKOŁA

DLA UCZNIÓW

DLA KANDYDATÓW

DLA RODZICÓW

KONTAKT

IOD

W Zespole Szkół nr 1 w Błoniu został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Pani Justyna Rytel-Kuc.
Kontakt: jrkdoradztwo@gmail.com