STRONA GŁÓWNA

SZKOŁA

DLA UCZNIÓW

DLA KANDYDATÓW

DLA RODZICÓW

KONTAKT

KALENDARZ - SZKOŁA

 Kalendarz roku szkolnego 2018/2019
Zespół Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu

Termin rozpoczęcia roku szkolnego/zakończenia roku szkolnego

Inauguracja nowego roku szkolnego2017/2018

03.09.2018 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

21.06.2019 r.

 

Terminy ferii

Zimowa przerwa świąteczna.

23-31.12.2018 r.

Ferie zimowe.

28.01-10.02.2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna.

18.04-23.04.2019 r

Ferie letnie.

22.06-31.08.2019 r.

 

Dni ustawowo wolne od pracy

Wszystkich Świętych

01.11.2018 r.

Narodowe Święto Niepodległości

11.11.2018 r.

Święto Trzech Króli

06.01.2019 r.

Międzynarodowe Święto Pracy

01.05.2019 r.

Święto Konstytucji 3 Maja

03.05.2019 r.

Boże Ciało

20.06.2019 r.

 

 

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonych przez dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego

2 listopada 2018 r.

?? listopada 2018 r. Festiwal Nauki Niepoważnej*)

10 stycznia 2019 r. – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

02 maja 2019 r. Święto Flagi

06 maja 2019 r. pisemny egzamin maturalny z j. polskiego (poniedziałek)

07 maja 2019 r. pisemny egzamin maturalny z matematyki (wtorek)

08 maja 2019 r. pisemny egzamin  maturalny z j. angielskiego (środa)

17 czerwca 2019 r. – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

19 czerwca 2019 r. – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Inauguracja nowego roku szkolnego 2016/2017

 03.09.2018 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 21.06.2019 r.

 

Terminarz klasyfikacji uczniów /wystawianie ocen

Klasyfikacja śródroczna klas najwyższych programowo.

 14.12.2018 r.

Klasyfikacja śródroczna klas trzecich technikum.

 04.01.2019 r.

Klasyfikacja śródroczna klas 1-2 liceum ogólnokształcącego i technikum.

 18.01.2019 r.

Klasyfikacja roczna i końcowa klas najwyższych programowo.

 15.04.2019 r.

Klasyfikacja roczna.

 13.06.2019 r.

 

Terminy zebrań z rodzicami

 11.09.2018 r.

Spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów klas pierwszych.

 12.09.2018 r.

Spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów klas najwyższych programowo.

 18-20.09.2018 r.

Spotkania informacyjne z rodzicami pozostałych klas.

 15.11.2018 r.

Spotkania informacyjne z rodzicami. Klasy najwyższe programowo – informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi.

 19.12.2018 r.

Spotkanie informacyjne z rodzicami klas najwyższych programowo oraz pozostałych klas – informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi.

 23.01.2019 r.

Spotkania informacyjne z rodzicami klas 1-3 technikum i 1-2 liceum – klasyfikacja śródroczna

 21.03.2019 r.

Spotkania informacyjne z rodzicami – klasy najwyższe programowo informacja o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi i pozostałych klas.

 22.05.2019 r.

Spotkanie informacyjne z rodzicami klas 1-3 technikum i 1-2 liceum – informacja o przewidywanych niedostatecznych ocenach rocznych

 

Terminy egzaminów poprawkowych

Egzaminy poprawkowe

23-28.08.2019 r.

 

Termin rekolekcji wielkopostnych

Rekolekcje Wielkopostne

06-08.03.201