STRONA GŁÓWNA

SZKOŁA

DLA UCZNIÓW

DLA KANDYDATÓW

DLA RODZICÓW

KONTAKT

KOMUNIKAT RODO

W dniu 23.08.2019r. w czasie trwającego remontu, około godziny 11:15 w naszej szkole doszło do kradzieży dwóch dysków, pamięci RAM  oraz procesora ze służbowego komputera. Na dyskach znajdowały się pisma kierowane do rodziców uczniów, listy uczniów, materiały edukacyjne, zdjęcia. O zaistniałej sytuacji niezwłocznie powiadomiono Policję oraz Inspektora Ochrony Danych. W związku z kradzieżą osoba nieuprawniona  mogła wejść w posiadanie informacji o wynikach w nauce Państwa dzieci, a także danych kontaktowych do Państwa, podjęliśmy działania mające na celu zapobieżenie ponownego naruszenia. W tym celu postanowione zostało, że w przyszłości wszystkie komputery przenośne będą chowane w  zamykanych szafkach. Komputery stacjonarne zostaną schowane. Dodatkowo w przyszłości firma wykonująca remont będzie bardziej kontrolowana. Przeprowadzimy także rozmowę z pracownikami, której celem jest przypomnienie o zasadach zabezpieczania danych osobowych podczas nieobecności w pracy.  W wyniku kradzieży doszło do naruszenia poufności, integralności i dostępności do Państwa danych. Istnieje zatem prawdopodobieństwo, iż nieuprawnione osoby wykorzystają Państwa dane m. in. w celu:

  1. Założenia fałszywego konta internetowego lub fałszywego profilu na portalach społecznościach,
  2. Wykorzystania danych osobowych, do wyłudzenia środków finansowych od najbliższej rodziny tzw. Metodą „na wnuczka”,
  3. Naruszenia Państwa dobrego imienia.

W celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków naruszenia radzę:

  1. Zachować ostrożność przy podawaniu danych innym osobom, zwłaszcza za pośrednictwem Internetu czy telefonu,
  2. Zachowania ostrożności przez dzieci oraz członków najbliższej rodziny na kontakty z nieznajomymi osobami,
  3. Zgłoszenia faktu naruszenia danych osobowych właściwym organom w celu zapobieżenia tzw. „kradzieży tożsamości”.

W razie wątpliwości lub chęci uzyskania szczegółowych informacji proszę o kontakt z Panem Andrzejem Rybus-Tołłoczko, który jest Inspektorem Danych  w naszej szkole. Skontaktować się z nim można pod adresem iodo@rt-net.pl lub telefonicznie +48 601 375 416.