STRONA GŁÓWNA

SZKOŁA

DLA UCZNIÓW

DLA KANDYDATÓW

DLA RODZICÓW

KONTAKT

GRONO PEDAGOGICZNE - NAUCZYCIELE

Cieślak Jacek
dyrektor szkoły, historia

Dąbrowska Beata
wicedyrektor szkoły, fizyka, fizyka rozszerzona

Ziubiński Stefan
wicedyrektor szkoły, fizyka, matematyka

Jasiński Piotr
kierownik kształcenia praktycznego, budowa układów pneumatycznych i hydraulicznych, montaż i obsługa systemów mechatronicznych, obróbka ręczna i maszynowa, pomiary wielkości geometrycznych, programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych, projektowanie urządzeń i systemów mechatronicznych, techniki i metody wytwarzania części maszyn, zajęcia specjalizacyjne  

Buzalski Jaromir
wychowanie fizyczne

Dębkowska Iwona
gospodarka magazynowa, kompetencje społeczne i organizacja pracy zespołów, magazyny dystrybucyjne, magazyny przyprodukcyjne, organizacja prac magazynowych, procesy magazynowe, procesy transportowe w logistyce, usługi transportowo spedycyjne, zajęcia z wychowawcą

Dragun-Chłopik Władysława
analiza żywności, nadzór produkcji w zakładzie przetwórstwa spożywczego, podstawy analizy żywności, pracownia praktyki zawodowej, procesy produkcji wyrobów cukierniczych, technologie przetwórstwa spożywczego

Drożdżewska Justyna
język angielski, język angielski rozszerzony, język angielski w przetwórstwie spożywczym, język polski, zajęcia z wychowawcą

Feldman-Wadecka Luiza
geografia, język rosyjski, zajęcia z wychowawcą

Florczak Joanna
historia, historia i społeczeństwo, zajęcia z wychowawcą

Gawryjołek Sławomir
wychowanie fizyczne, ratownictwo wodne

Kierzkowska Emilia
procesy produkcji wyrobów cukierniczych, technologie produkcji cukierniczej

Kijowska Irma
geografia, geografia rozszerzona, zajęcia z wychowawcą

Kossakowska Hanna
bezpieczeństwo i higiena pracy, magazyny dystrybucyjne, magazyny przypridukcyjne, logistyka w jednostkach gospodarczych i administracyjnych, obsługa jednostek zewnętrznych, planowanie przepływu zasobów i informacji

Kozieł Piotr
wychowanie fizyczne

Kozłowska Jolanta
język polski, historia i społeczeństwo, zajęcia z wychowawcą

Kucharski Jarosław
urządzenia i systemy mechatroniczne, montaż i obsługa systemów mechatronicznych, pneumatyka i hydraulika

Lewandowska Justyna
język angielski

Majcher Jolanta
działalność gospodarcza w przetwórstwie spożywczym, informatyka, podstawy działalności gospodarczej, podstawy przedsiębiorczości

Malik Adrianna
kompetencje społeczne i organizacja pracy zespołów, podstawy opieki społecznej, podstawy psychologii

Mincberger Beata
język angielski, język angielski branżowy, język angielski rozszerzony, język angielski w logistyce, język angielski w przetwórstwie spożywczym, język angielski zawodowy, zajęcia z wychowawcą

Novosad Valentyna
język angielski, język angielski zawodowy, język niemiecki

Ogrodzki Marian
techniki i metody wytwarzania części maszyn, technologie i konstrukcje maszyn

Patryka Marta
gospodarka magazynowa w zakładzie cukierniczym, pracownia praktyki zawodowej, procesy produkcji wyrobów cukierniczych

Pietrzyk Anetta
biologia, biologia rozszerzona, wychowanie do życia w rodzinie, zajęcia z wychowawcą

Radomska Iwona
język angielski, język angielski branżowy, język angielski w logistyce, język angielski zawodowy, zajęcia z wychowawcą

S. Sancja
religia

Semeniuk Iwona
matematyka, matematyka rozszerzona, zajęcia z wychowawcą

Sieklicki Edward
podstawy elektrotechniki i elektroniki, pomiary wielkości elektrycznych i elektronicznych

Skibińska Gawryjołek Agnieszka
logistyka w jednostkach gospodarczych i administracyjnych, magazyny dystrybucyjne, magazyny przyprodukcyjne, obsługa jednostek zewnętrznych, planowanie przepływu zasobów i informacji, podstawy przedsiębiorczości, procesy transportowe w logistyce, wiedza o społeczeństwie, wiedza o społeczeństwie rozszrzona

Skrobarczyk Magdalena
matematyka, matematyka rozszerzona, zajęcia z wychowawcą

Smirnow Marek
budowa układów pneumatycznych i hydraulicznych, montaż i pomiary elementów i podzespołów mechatronicznych, podstawy elektrotechniki i elektroniki, rysunek techniczny, technologie i konstrukcje mechaniczne, urządzenia i systemy mechatroniczne

Sokoluk Eliza
geografia, geografia rozszerzona

Szewczyk-Gruszczewska Katarzyna
wychowanie fizyczne, zajęcia z wychowawcą

Śliwa Renata
język angielski, język angielski branżowy, język angielski rozszerzony, język niemiecki, zajęcia z wychowawcą

Śliwińska Małgorzata
język polski, język polski rozszerzony, wiedza o kulturze, zajęcia z wychowawcą

Umiastowska Agnieszka
technika w produkcji cukierniczej, technologie produkcji cukierniczej

Wałachowska Bożena
chemia

Woźny Izabela
edukacja dla bezpieczeństwa, edukacja pożarnicza, podstawy opieki medycznej i pracy socjalnej, ratownictwo medyczne, ratownictwo wodne