STRONA GŁÓWNA

SZKOŁA

DLA UCZNIÓW

DLA KANDYDATÓW

DLA RODZICÓW

KONTAKT

HDK-PCK - PIERWSZA POMOC

Nagłe zatrzymanie krążenia.

Osoba nieprzytomna oddychająca + pozycja bezpieczna.

Krwawienie z nosa.

Krwotok zewnętrzny.

Atak epilepsji (padaczki).

Zadławienie (zakrztuszenie).

Oparzenie termiczne.

Proste złamanie przedramienia.

Numery alarmowe w Polsce.