STRONA GŁÓWNA

SZKOŁA

DLA UCZNIÓW

DLA KANDYDATÓW

DLA RODZICÓW

KONTAKT

PODRĘCZNIKI - KLASY DRUGIE 2020/2021 (PO GIMNAZJUM)

Szkolny zestaw podręczników II Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół nr 1

im. M. Wańkowicza w Błoniu w roku szkolnym 2020/2021

klasa druga o profilu  społeczno-socjalnym / ratowniczym / humanistyczno-dziennikarskim (po gimnazjum)

Przedmiot

Tytuł

 podręcznika

Autor/Autorzy

Nr dopuszczenia

podręcznika

Język angielski

Fokus 1 Second Edition lub Fokus 2 Second Edition – w zależności od grupy , kontynuacja z klasy 1

 

 

Pearson

Język rosyjski

WOT i MY(podręcznik bez ćwiczeń)1,2

M. Wiatr- Kmiecik, S. Wujec

PWN

Język niemiecki

 

Mein Weltur 1 ( podręcznik i ćwiczenia) – kontynuacja z klasy 1

 

Nowa Era

Matematyka(zakres podstawowy)

Matematyka 2 zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych

Wojciech Babiański,  Lech Chańko

J. Czarnowska, G. Janocha

NOWA ERA

Historia i społeczeństwo      ( profil pożarniczo ratowniczy)

Poznać przeszłość

Ojczysty panteon i ojczyste spory

 

Tomasz Maćkowiak

 

 

 

Nowa Era

Geografia ( zakres rozszerzony) dla uczniów , którzy wybrali takie rozszerzenie

Geografia 1

Ciekawi świata 1

Zakres rozszerzony

 

Radosław Wróblewski, Maria Zawadzka-Kuc

Operon

Biologia ( zakres rozszerzony)

Biologia na czasie część 1 dla liceum ogólnokształcącego i technikum , zakres rozszerzony

Marek Guzik, Ewa Jastrzębska, Ryszard Kozik, Renata Matuszewska, Ewa Pyłka-Gutowska, Władysław Zamachowski

Nowa Era

Wiedza i społeczeństwo

( zakres rozszerzony)

( profil pożarniczo ratowniczy)

W centrum uwagi 2 . Podręcznik  do wiedzy o społeczeństwie dla liceum i technikum. Część 2. Zakres rozszerzony

Janicki Arkadiusz, L. Czechowska, K. Święcicki

Nowa Era

Religia

Być świadkiem Zmartwychwsatłego   w świecie

Ks. Piotr Pierzchała

 

 

Szkolny zestaw podręczników Technikum nr 1 im. M. Wańkowicza

w roku szkolnym 2020/2021  zawód: technik mechatronik - klasa druga (po gimnazjum)

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor

Nr dopuszczenia/ wydawnictwo

Język polski

Ponad słowami 2

Małgorzata Chmiel

Anna Równy

NOWA ERA

Język angielski

Fokus 1 Second Edition lub Fokus 2 Second Edition – w zależności od grupy , kontynuacja z klasy 1

 

 

Pearson

Język rosyjski

( grupa 2)

WOT i MY 1- kontynuacja

 

 

 

PWN

Język niemiecki

Meinn Welttur 1 podręcznik i ćwiczenia

Kontynuacja z klasy 1

Nowa Era

Historia

Poznać przeszłość

Wiek XX

Stanisław Roszak

Jarosław Kłoczkow

 

NOWA ERA

Matematyka ( zakres rozszerzony)

Matematyka 1 , 2 podręcznik sdla liceum i technikum zakres podstawowy i rozszerzony 

Wojciech Babiański

Lech Chańko

NOWA ERA

Fizyka (zakres rozszerzony) dla uczniów , którzy wybrali takie rozszerzenie

Ciekawi świata 1

Podręcznik zakres rozszerzony

Grzegorz Kornaś

Operon

Geografia ( zakres rozszerzony) dla uczniów , którzy wybrali takie rozszerzenie

Geografia 1

Ciekawi świata

Zakres rozszerzony

 

Radosław Wróblewski, Maria Zawadzka-Kuc

Operon

Podstawy elektrotechniki i elektroniki

Podstawy elektroniki cz. 1

 

 

Anna Tapolska

 

WSiP

 

 

 

Technologie i konstrukcje mechaniczne

Montaż , uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych EE.02 cz.1. ( możliwość zakupu podręcznika w szkole)

Stanisław Sierny

Robert Dziurski

Michał Tokacz

WSiP

Urządzenia i systemy mechatroniczne

Montaż , uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych EE.02 cz.2( możliwość zakupu podręcznika w szkole)

Piotr  Goździaszek

Adrian Mikołajczyk

WSiP

Pneumatyka i hydraulika

Montaż , uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych EE.02 cz.1. ( możliwość zakupu podręcznika w szkole)

Stanisław Sierny

Robert Dziurski

Michał Tokacz

WSiP

 

Szkolny zestaw podręczników  Technikum nr 1 im. M. Wańkowicza

w roku szkolnym 2020/2021  zawód: technik  logistyk - klasa druga (po gimnazjum)

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor

wydawnictwo

Język polski

Ponad słowami

Kontynuacja podręcznika z klasy pierwszej

Nowa Era

Język angielski

Fokus 1 Second Edition lub Fokus 2 Second Edition w zależności od grupy

 

Pearson

Język rosyjski

( grupa 2)

WOT i MY 1- kontynuacja, WOT i MY 2

M. Wiatr- Kmiecik, S. Wujec

PWN

Język niemiecki

Meinn Welttur 1 podręcznik i ćwiczenia

Kontynuacja z klasy 1

Nowa Era

Historia

Poznać przeszłość

Wiek XX

Stanisław Roszak

Jarosław Kłoczkow

NOWA ERA

Matematyka

Matematyka 1  zakres podstawowy i rozszerzony

Wojciech Babiański

Lech Chańko

Dorota Ponczek

NOWA ERA

Geografia

( zakres rozszerzony)

Geografia 1

Ciekawi świata

Zakres rozszerzony

Radosław Wróblewski, Maria Zawadzka-Kuc

Operon

Podręczniki  do przedmiotów zawodowych

Obsługa magazynów cz.1 kwalifikacja AU.22

Obsługa magazynów cz. 2 kwalifikacja AU.22                                              Organizacja transportu. Kwalifikacja AU.32.    cz.1i 2 . Podręcznik do nauki zawodu technik logistyk Zbiór zadań z logistyki część 1 G. Karpus

Jarosław Stolarski , Joanna Śliżewska , Anna Rożej, Dorota Zadrożna

A.Kij, J. Śliżewska, P. Śliżewski, Jarosław Stolarski, Joanna Śliżewska, Paweł Śliżewski

WSiP

 

Wydawnictwo eMPi2

 

Szkolny zestaw podręczników  Technikum nr 1 im. M. Wańkowicza

w roku szkolnym 2020/2021  zawód: technik  technologii żywności - klasa druga (po gimnazjum)

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor

Nr dopuszczenia

Język polski

Ponad słowami

kontynuacja

NOWA ERA

Język angielski( zakres rozszerzony)

Fokus 1 Second Edition

 

 

kontynuacja z klasy 1

 

 

Język rosyjski

( grupa 2)

WOT i MY 1, 2

 

 

PWN

Język niemiecki

Meinn Welttur 1 podręcznik i ćwiczenia

Kontynuacja z klasy 1

Nowa Era

Historia

Poznać przeszłość

Wiek XX

Stanisław Roszak

Jarosław Kłoczkow

NOWA ERA

Matematyka

Matematyka 1  zakres podstawowy

Wojciech Babiański

Lech Chańko

Dorota Ponczek

NOWA ERA

Geografia ( zakres rozszerzony) dla uczniów , którzy wybrali takie rozszerzenie

Geografia 1

Ciekawi świata

Zakres rozszerzony

Radosław Wróblewski, Maria Zawadzka-Kuc

Operon

Biologia ( zakres rozszerzony) dla uczniów , którzy wybrali takie rozszerzenie

Biologia na czasie część 1, podręczni dla liceum ogólnokształcącego i technikum

Marek Guzik, Ewa Jastrzębska, Ryszard Kozik, Renata Matuszewska, Ewa Pyłka-Gutowska, Władysław Zamachowski

Nowa Era

Działalność gospodarcza w przetwórstwie spożywczym

Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

( podręcznik)

Jacek Musiałkiewicz

Ekonomik- Jacek Musiałkiewicz

Podstawy analizy żywności:

Analiza techniczna w przemyśle spożywczym część ogólna wydana przez WSiP, obecnie dostępna tylko w  odsprzedaży prywatnej;

 

WSIP

Technologie przetwórstwa spożywczego:

1. Agrobiznes Podstawy przetwórstwa spożywczego wydana przez WSiP, dostępna; lub
2. Technologia żywności tom I i II z wydania IV tomowego, wydane przez WSiP, dostępne. Wszystkie IV tomy polecane w dalszych latach kształcenia zawodowego.

 

WSIP