STRONA GŁÓWNA

SZKOŁA

DLA UCZNIÓW

DLA KANDYDATÓW

DLA RODZICÓW

KONTAKT

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE STWIERDZENIA ZAGROŻENIA ZARAŻENIA WIRUSEM COVID-19 U NAUCZYCIELA

Załącznik  nr 3

do Zarządzenia Dyrektora Nr 25/19/20

z dnia 28.08.2020 r.

 

Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia

wirusem Covid-19 u nauczyciela

 

 

  1. Nauczyciel, który zaobserwował u siebie jeden z objawów (gorączka, kaszel, duszność) niezwłocznie nakłada strój ochronny (maska jednorazowa, rękawiczki jednorazowe, przyłbica, fartuch).
  2. Pracownik pozostaje w jednym, wyznaczonym miejscu, nie zbliża się do innych osób.
  3. Nauczyciel kontaktuje się z dyrektorem, który niezwłocznie wyznacza osobę, która przejmie obowiązki pracownika.
  4. Jeśli nauczyciel przebywał w sali z uczniami to instruuje ich, aby nie zbliżały się, założyły maski jednorazowe, zdezynfekowały ręce.
  5. Otwiera okno.
  6. Osoba wyznaczona przez dyrektora przejmuje obowiązki pracownika z objawami (kaszel, duszność, gorączka).
  7. Jeśli pracownik z objawami przebywał w sali z uczniami to młodzież wraz z osobą wyznaczoną przez dyrektora myją dokładnie ręce, dezynfekują je, opuszczają salę, która jest dezynfekowana i dokładnie wietrzona.
  8. Nauczyciel z objawami powinien niezwłocznie opuścić teren placówki z zaleceniem kontaktu z lekarzem i Stacją SANEPID.
  9. Nauczyciel z objawami klinicznymi lub który podlega jednemu z kryteriów epidemiologicznych nie powinien rozpoczynać pracy.