STRONA GŁÓWNA

SZKOŁA

DLA UCZNIÓW

DLA KANDYDATÓW

DLA RODZICÓW

KONTAKT

PROCEDURA PRZESTRZEGANIA ZASAD OCHRONY W PRACOWNI INFORMATYCZNEJ I PRACOWNIACH ZAWODOWYCH

Załącznik nr 5

do Zarządzenia Dyrektora Nr 25/19/20

z dnia 28.08. 2020 r.

 

 

Procedura przestrzegania zasad ochrony w pracowni informatycznej i pracowniach zawodowych 

 

 

  1. Uczniowie bezpośrednio po wejściu do sali /pracowni dezynfekują ręce.
  2. Uczniowie zajmują swoje miejsce do nauki, nie chodzą po sali/pracowni bez koniecznej potrzeby.
  3. Po zakończonych zajęciach, każdy uczeń dokonuje dezynfekcji klawiatury, pulpitu, pomocy dydaktycznych, narzędzi i innego rodzaju sprzętu za pomocą papieru jednorazowego i przy użyciu środka dezynfekcyjnego
  4. Materiały do dezynfekcji wyrzucane są do kosza z pokrywą.
  5. Po zakończonej dezynfekcji sprzętu, uczniowie dezynfekują ręce.