STRONA GŁÓWNA

SZKOŁA

DLA UCZNIÓW

DLA KANDYDATÓW

DLA RODZICÓW

KONTAKT

PROPONOWANE KLASY - SZKOŁY WIECZOROWE

Szkoła policealna dla dorosłych (2-letnia)

Technik logistyk

Absolwent może podjąć procę w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo - spedycjnych oraz jednostkach samorządu terytorialnego. Wiedza i umiejętności zdobyte w procesie kształcenia pozwalają, na uzyskanie certyfikatu Europejskiego Systemu Certyfikacji Flogistyków w Polsce.
Fakt ten umożliwia pewne wejście na rynek pracy, daje gwarancję uzyskania korzystnego zatrudnienia w każdej firmie niezależnie od jej profilu, wielkości, formy własności miejsca i kraju.

Liceum Ogolnokształcące