STRONA GŁÓWNA

SZKOŁA

DLA UCZNIÓW

DLA KANDYDATÓW

DLA RODZICÓW

KONTAKT

PROPONOWANE KLASY - BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA (3-LETNIA)

Mechatronik

Zawód mechatronika stwarza duże możliwości zatrudnienia i tworzenia nowych miejsc pracy. Absolwenci mogą wykonywać pracę na stanowiskach operatorów, monterów i konserwatorów urządzeń mechatronicznych w zakładach przemysłowych lub prowadzić własne firmy usługowe i produkcyjne.