"Miej serce i patrzaj w serce"

    Projekt wymiany młodzieży jest kontynuacją współpracy między Zespołem Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu i Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie na Litwie. Został sfinansowany przez Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży. Organem prowadzącym i nadzorującym projekt jest Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Celem projektu jest uświadomienie młodzieży posiadania autorytetów uniwersalnych, niwelujących podziały, wynikające z różnic kulturowych i religijnych, opartych na miłości i szacunku dla drugiego człowieka. Inspiracją było uchwalenie przez Senat roku 2011 Rokiem Kolbiańskim, zaś rok bieżący - Rokiem Korczakowskim. Mickiewiczowskie „Miej serce i patrzaj w serce” jest ponadczasowym wezwaniem, by XXI wiek był wiekiem „cywilizacji miłości”. Złożyliśmy wizytę panu staroście Janowi Żychlińskiemu oraz burmistrzowi miasta Błonie, panu Zenonowi Reszce. Młodzież szczególnie chętnie uczestniczyła w spotkaniach z mieszkańcami Błonia oraz młodzieżą Zespołu Szkół nr 1 im. M. Wańkowicza. Spotkaliśmy się ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku, środowiskiem kombatanckim. Poznaliśmy sylwetki naszych Autorytetów, ich postawy moralne, miejsca związane z ich życiem i śmiercią. Złożyliśmy wizytę w redakcji gazety i radia „Niepokalanów”. Szczególnie ciekawe było spotkanie z sylwetką wielkiego franciszkanina w muzeum Jego imienia. Dopełnieniem był wyjazd do Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Dla wielu młodych ludzi był to szok emocjonalny, gdyż ich młoda psychika nie jest w stanie pojąć okrucieństwa II wojny światowej, tego, jaki los ludzie zgotowali ludziom. W ich sercach zrodził się naturalny bunt przeciw przemocy i okrucieństwu, wynikającemu z braku tolerancji i nazizmu. Pan Jan Jagielski (wybitny znawca Korczaka) oprowadził nas po Warszawie Jego śladami. Wstrząsające zdjęcia ostatnich dni getta, pochód dzieci żydowskich do komory gazowej na zawsze pozostaną w sercach naszej młodzieży.
    Wspólne działania to przede wszystkim dobra zabawa (w ramach warsztatów teatralnych, muzycznych, dziennikarskich, fotograficznych, multimedialnych), której podsumowaniem był wspólnie przygotowany program poświęcony wielkim Autorytetom, który zaprezentowaliśmy zaproszonym Gościom i mieszkańcom Błonia.

Uczestnicy Projektu