20 kwietnia 2023 roku w godz. 15:30 - 17:30 zapraszamy wszystkich kandydatów i ich rodziców na dzień otwarty w naszej szkole. Chcesz dowiedzieć się więcej o nas? Przyjdź, porozmawiaj, zobacz nasze pracownie.

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Badania lekarskie

Kandydat do TECHNIKUM musi przedstawić zaświadczenie od LEKARZA MEDYCYNY PRACY o braku przeciwskazań do nauki w danym zawodzie w danej szkole. Badania wykonuje się po otrzymaniu skierowania ze szkoły.
Listę miejsc, w których można wykonać bezpłatne badania publikuje corocznie Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy.

https://mwomp.pl/pacjenci/badania-uczniow/

 

Technik mechatronik 

W trakcie praktycznej nauki zawodu w szkole ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej kandydat będzie narażony na działanie następujących czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia:

 • Kontakt ze smarami mineralnymi olejami, farbami
 • Wymuszona pozycja ciała
 • Ruchome części mechanicznych narzędzi
 • Praca przy komputerze – do 4 godzin dziennie

 Technik logistyk

W trakcie praktycznej nauki zawodu w szkole ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej kandydat będzie narażony na działanie następujących czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia:

 • Praca przy komputerze – do 4 godzin dziennie
 • Wymuszona pozycja ciała
 • Śliskie powierzchnie

Technik technologii żywności

W trakcie praktycznej nauki zawodu w szkole ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej kandydat będzie narażony na działanie następujących czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia:

 • Praca w pozycji stojącej
 • Śliskie i mokre powierzchnie kuchni
 • Obsługa urządzeń gospodarstwa domowego
 • Ostre przedmioty i krawędzie
 • Wysoka temperatura
 • Kontakt ze środkami chemicznymi służącymi do mycia i dezynfekcji sprzętów kuchennych

Dodatkowo technik technologii żywności dostanie skierowanie na badania do celów sanitarno - epidemiologicznych

 

Skierowania na badania będą wydawane od dnia 16 maja do 25 lipca 2022 r. kandydatom, którzy wskazali naszą szkołę jako szkołę pierwszego wyboru.

Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy należy złożyć do 27 lipca do godz. 15:00.

 W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do dnia 25 lipca 2022 r. do godz. 15.00 w postępowaniu rekrutacyjnym albo do dnia 16 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00 w postępowaniu uzupełniającym, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 23 września 2022 r.

Nieprzedłożenie do 23 września 2022 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

 

UWAGA! W przypadku niezłożenia kompletu dokumentów we wskazanym terminie kandydat nie zostanie przyjęty do szkoły.

 

Prawidłowo wystawione zaświadczenie zawiera nazwę szkoły i nazwę zawodu, którego dotyczy oraz datę następnego badania. Zaświadczenie może obowiązywać na cały okres nauki (4 lub 5 lat) lub krócej – wtedy uczeń musi powtórzyć badania w trakcie nauki.

 

Jak wygląda wypełnione zaświadczenie?  - otwórz

Treść rozporządzenia w sprawie badań  - otwórz

Data dodania: 2021-06-28 09:55:33
Data edycji: 2022-03-25 09:18:52
Ilość wyświetleń: 1732

Coś się dzieje, ktoś się trudzi,
w Wańkowiczu się nie nudzi

Motto naszej szkoły

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Facebook
Facebook