UWAGA! Egzaminy sprawnościowe do klasy sportowej zostają odwołane
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Historia szkoły

01.09.1962r

Minister Przemysłu Ciężkiego powołał Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Pracujących Zakładów Mechaniczno-Precyzyjnych "Błonie" w Błoniu k/Warszawy

01.09.1971r

Minister Przemysłu Maszynowego powołał Zespół Szkół Zawodowych Zakładów Mechaniczno-Precyzyjnych "Błonie" w Błoniu

W skład zespołu wchodzą:

1. Technikum Mechaniczno-Elektryczne dla Pracujących Zakładów Mechaniczno-Precyzyjnych "Błonie" w Błoniu
2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zakładów Mechaniczno-Precyzyjnych "Błonie" w Błoniu

01.09.1973r

Szkoła zmienia dotychczasową nazwę na: Zespół Szkół Zawodowych Zakładów Mechaniczno-Precyzyjnych "Mera-Błonie" w Błoniu

01.09.1980r

Kurator Oświaty i Wychowania powołuje Policealne Studium Zawodowe Zakładów Mechaniczno-Precyzyjnych "Mera-Błonie" w Błoniu

1980r

Na boiskach sportowych przy szkole położono tartan

1982r

W szkole zainstalowano pierwszy komputer Mera-100

1984r

Powołano klasy sportowe

01.09.1986r

Kurator Oświaty i Wychowania zamyka Zasadniczą Szkołę Zawodową Przyzakładową Warszawskich Hut Szkła w Ożarowie Mazowieckim wchodzącą w skład Zespołu Zawodowych Zakładów Mechaniczno-Precyzyjnych "Mera-Błonie" w Błoniu

01.09.1990r

Kurator Oświaty i Wychowania powołuje Technikum Mechaniczno-Elektroniczne zakładów Mechaniczno-Precyzyjnych "Mera-Błonie" w Błoniu

01.09.1991r

Z powodu trudności ekonomicznych zakładu i zmian zachodzących w gospodarce kraju, dyrekcja Zakładów Mechaniczno-Precyzyjnych "Mera-Błonie" podjęła decyzję o likwidacji statusu szkoły z przyzakładowej i sprzedała szkołę dla Kuratorium Oświaty i Wychowania w Warszawie

Szkoła zostaje placówką kuratoryjną i otrzymuje nazwę: Zespół Szkół Technicznych w Błoniu

1991r

Mury szkoły opuszczają ostatni absolwenci Policealnego Studium zawodowego (zapisanych 242, ukończyło 132) - od roku szkolnego 1992/93 szkoła nie prowadzi naboru

1992r

Mury szkoły opuszczają ostatni absolwenci Technikum Mechaniczno-Elektronicznego dla Pracujących
Przez 21 lat funkcjonowania technikum do szkoły zapiało się 1044 słuchaczy, ukończyło 359, w tym:
- obróbka skrawaniem - 162
- elektronika ogólna - 197
- egzamin dojrzałości zdało 147 słuchaczy
- bez egzaminu dojrzałości 212

01.09.1993r

Kurator Oświaty w Warszawie powołuje Liceum Ekonomiczne

10.09.1993r

Z inicjatywy dyrektora Henryka Karola i Zespołu Szkół Technicznych powołano Międzyszkolny Klub Sportowy jednoczący szkoły w Błoniu.
Klub wpisany do rejestru Stowarzyszenia Kultury i ich Związków Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, poz. 311.
Funkcję prezesa klubu pełni Jerzy Gutkowski, dyrektor Szkoły Podtawowej nr 2

1995r

Mury szkoły opuszczają pierwsi absolwenci Technikum Mechaniczno-Elektronicznego

1997r

Mury szkoły opuszczają pierwsi absolwenci Liceum Ekonomicznego

01.09.1997r

Kurator Oświaty w Warszawie powołuje Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Kurator Oświaty w Warszawie przekształcił Zespół Szkół Technicznych w Zespół Szkół Nr 1

01.09.1998r

Kurator Oświaty w Warszawie powołuje II Liceum Ogólnokształcące

01.01.1999r

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w związku z ustawą o administracji publicznej przekazał własność mienia będącego we władaniu Zespołu Szkół Nr 1 w Błoniu dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

2002/2003r

Wprowadzenie reformy szkolnictwa ponadgimnazjalnego

12.10.2006r

Zespołowi Szkół nr 1 w Błoniu nadano imię Melchiora Wańkowicza

 

Lokale zajmowane przez szkołę:

1962-1971r

Budynek Liceum Ogólnokształcącego w Błoniu przy ul. Okrzei 3

1971-1975r

II piętro w tzw. "starym biurowcu" Zakładów Mechaniczno-Precyzyjnych "Mera-Błonie"

1975r -

Oddano do użytku nowy budynek z przeznaczeniem na szkołę (uczniowie uczą się w nim do dzisiaj)

 

Funkcje dyrektorów pełnili kolejno:

  1. Henryk Opala (1962-1970)
  2. Bronisław Wąsacz (1970-1971)
  3. Tadeusz Dyngler (1971-1972)
  4. Jerzy Śliwiński (1972-1975)
  5. Bolesław Ogrodzki (1975-1980)
  6. Henryk Karol (1980-1994)
  7. Witold Bonarski (1994-1995)
  8. Jacek Cieślak od 1995
Data dodania: 2021-06-27 21:27:29
Data edycji: 2022-04-03 13:05:34
Ilość wyświetleń: 4530

Coś się dzieje, ktoś się trudzi,
w Wańkowiczu się nie nudzi

Motto naszej szkoły

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej