Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Historia szkoły

01.09.1962r

Minister Przemysłu Ciężkiego powołał Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Pracujących Zakładów Mechaniczno-Precyzyjnych "Błonie" w Błoniu k/Warszawy

01.09.1971r

Minister Przemysłu Maszynowego powołał Zespół Szkół Zawodowych Zakładów Mechaniczno-Precyzyjnych "Błonie" w Błoniu

W skład zespołu wchodzą:

1. Technikum Mechaniczno-Elektryczne dla Pracujących Zakładów Mechaniczno-Precyzyjnych "Błonie" w Błoniu
2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zakładów Mechaniczno-Precyzyjnych "Błonie" w Błoniu

01.09.1973r

Szkoła zmienia dotychczasową nazwę na: Zespół Szkół Zawodowych Zakładów Mechaniczno-Precyzyjnych "Mera-Błonie" w Błoniu

01.09.1980r

Kurator Oświaty i Wychowania powołuje Policealne Studium Zawodowe Zakładów Mechaniczno-Precyzyjnych "Mera-Błonie" w Błoniu

1980r

Na boiskach sportowych przy szkole położono tartan

1982r

W szkole zainstalowano pierwszy komputer Mera-100

1984r

Powołano klasy sportowe

01.09.1986r

Kurator Oświaty i Wychowania zamyka Zasadniczą Szkołę Zawodową Przyzakładową Warszawskich Hut Szkła w Ożarowie Mazowieckim wchodzącą w skład Zespołu Zawodowych Zakładów Mechaniczno-Precyzyjnych "Mera-Błonie" w Błoniu

01.09.1990r

Kurator Oświaty i Wychowania powołuje Technikum Mechaniczno-Elektroniczne zakładów Mechaniczno-Precyzyjnych "Mera-Błonie" w Błoniu

01.09.1991r

Z powodu trudności ekonomicznych zakładu i zmian zachodzących w gospodarce kraju, dyrekcja Zakładów Mechaniczno-Precyzyjnych "Mera-Błonie" podjęła decyzję o likwidacji statusu szkoły z przyzakładowej i sprzedała szkołę dla Kuratorium Oświaty i Wychowania w Warszawie

Szkoła zostaje placówką kuratoryjną i otrzymuje nazwę: Zespół Szkół Technicznych w Błoniu

1991r

Mury szkoły opuszczają ostatni absolwenci Policealnego Studium zawodowego (zapisanych 242, ukończyło 132) - od roku szkolnego 1992/93 szkoła nie prowadzi naboru

1992r

Mury szkoły opuszczają ostatni absolwenci Technikum Mechaniczno-Elektronicznego dla Pracujących
Przez 21 lat funkcjonowania technikum do szkoły zapiało się 1044 słuchaczy, ukończyło 359, w tym:
- obróbka skrawaniem - 162
- elektronika ogólna - 197
- egzamin dojrzałości zdało 147 słuchaczy
- bez egzaminu dojrzałości 212

01.09.1993r

Kurator Oświaty w Warszawie powołuje Liceum Ekonomiczne

10.09.1993r

Z inicjatywy dyrektora Henryka Karola i Zespołu Szkół Technicznych powołano Międzyszkolny Klub Sportowy jednoczący szkoły w Błoniu.
Klub wpisany do rejestru Stowarzyszenia Kultury i ich Związków Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, poz. 311.
Funkcję prezesa klubu pełni Jerzy Gutkowski, dyrektor Szkoły Podtawowej nr 2

1995r

Mury szkoły opuszczają pierwsi absolwenci Technikum Mechaniczno-Elektronicznego

1997r

Mury szkoły opuszczają pierwsi absolwenci Liceum Ekonomicznego

01.09.1997r

Kurator Oświaty w Warszawie powołuje Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Kurator Oświaty w Warszawie przekształcił Zespół Szkół Technicznych w Zespół Szkół Nr 1

01.09.1998r

Kurator Oświaty w Warszawie powołuje II Liceum Ogólnokształcące

01.01.1999r

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w związku z ustawą o administracji publicznej przekazał własność mienia będącego we władaniu Zespołu Szkół Nr 1 w Błoniu dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

2002/2003r

Wprowadzenie reformy szkolnictwa ponadgimnazjalnego

12.10.2006r

Zespołowi Szkół nr 1 w Błoniu nadano imię Melchiora Wańkowicza

 

Lokale zajmowane przez szkołę:

1962-1971r

Budynek Liceum Ogólnokształcącego w Błoniu przy ul. Okrzei 3

1971-1975r

II piętro w tzw. "starym biurowcu" Zakładów Mechaniczno-Precyzyjnych "Mera-Błonie"

1975r -

Oddano do użytku nowy budynek z przeznaczeniem na szkołę (uczniowie uczą się w nim do dzisiaj)

 

Funkcje dyrektorów pełnili kolejno:

  1. Henryk Opala (1962-1970)
  2. Bronisław Wąsacz (1970-1971)
  3. Tadeusz Dyngler (1971-1972)
  4. Jerzy Śliwiński (1972-1975)
  5. Bolesław Ogrodzki (1975-1980)
  6. Henryk Karol (1980-1994)
  7. Witold Bonarski (1994-1995)
  8. Jacek Cieślak od 1995
Data dodania: 2021-06-27 21:27:29
Data edycji: 2022-04-03 13:05:34
Ilość wyświetleń: 3494

Coś się dzieje, ktoś się trudzi,
w Wańkowiczu się nie nudzi

Motto naszej szkoły

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Facebook
Facebook