Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Podręczniki - klasy drugie 2021/2022

Wykaz podręczników, klasa druga 2LHP4 profil humanistyczno- dziennikarski / profil psychologiczno - społeczny 2021/22

 

L.p.

 

Nazwa przedmiotu

Tytuł

Wydawnictwo

1.

Język polski (zakres rozszerzony)


Ponad słowami
 M.Chmiel, A.Cisowska

 Nowa Era

 2.

Język angielski (zakres rozszerzony)

Focus 1 Second Edition lub Focus 2 Second Edition w zależności od grupy – kontynuacja z klasy 1

 Pearson

 3.

Język rosyjski

WOT I MY PO NOWOMU 1(podręcznik i zeszyt ćwiczeń) – kontynuacja z klasy 1

PWN

 4.

Język niemiecki

Effekt 2 (podręcznik i ćwiczenia)  ale nie sprzedawać jeszcze Effekt 1, bo będzie kontynuacja we wrześniu i październiku

WSiP

5.

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości 1 zakres podstawowy, J.Korba Z. Smutek

Operon

 6.

Historia (zakres rozszerzony)

Historia 2. Zakres rozszerzony; Jolanta Choińska-Mika, Piotr Szlanta, Katarzyna Zielińska;

WSiP

7.

Wiedza o społeczeństwie

Wiedza o społeczeństwie 2 zakres podstawowy, 

Karty pracy wiedza o społeczeństwie zakres podstawowy 2, 

Operon

8.

Geografia

Podręcznik zostanie podany we wrześniu

Operon

9.

Biologia

Biologia na czasie 2, podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy, autorzy: A. Helmin, J. Holeczek

Nowa Era

 

10.

 

Chemia

chemia kontynuacja podręcznika z klasy 1 dla technikum i liceum. Dla liceum po skończeniu cz. 1 podręcznika: To jest chemia 2. Chemia organiczna - Romuald Hass, Janusz i Aleksandra Mrzigod   Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres podstawowy.

Nowa Era

 

11.

 

Fizyka

Odkryć fizykę 2, Odkryć fizykę 3

Marcin Braun, Weronika Śliwa
Podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum zakres podstawowy - Szkoła ponadpodstawowa

Nowa Era

 

 

 

12.

 

Matematyka

MATeMAtyka 1 i 2 podręcznik  dla liceum i technikum, zakres podstawowy, W.Babiański,  L.Chańko

(dla absolwentów szkół podstawowych)

Nowa Era

 

13.

 

Informatyka

Wanda Jochemczyk, Katarzyna Olędzka
INFORMATYKA. KLASA 2. PODRĘCZNIK. ZAKRES PODSTAWOWY. REFORMA 2019.
Szkoła ponadpodstawowa. Liceum i technikum.

WSiP

 

 

Wykaz podręczników, klasa druga 2LR4 profil ratowniczy 2021/22

 

Nazwa przedmiotu

Tytuł

Wydawnictwo

1.

Język polski

Podręcznik do języka polskiego, Ponad słowami,  klasa 1 cz. 2 oraz kl.2 cz. 1 i 2

Nowa Era

2.

Język angielski

Focus 1 Second Edition  – kontynuacja z klasy 1

 Pearson

3.

Język rosyjski

WOT I MY PO NOWOMU 1  (podręcznik i zeszyt ćwiczeń)- kontynuacja z klasy 1

PWN

4.

Język niemiecki

Effekt 2 (podręcznik i ćwiczenia) wyd. WSiP, ale nie sprzedawać jeszcze Effekt 1, bo będzie kontynuacja we wrześniu i październiku

WSiP

5.

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości 1 zakres podstawowy, J. Korba , Z. Smutek

 

Nowa Era

6.

Historia

Historia 2. Zakres podstawowy; Jarosław Czubaty, 

WSiP

7.

Wiedza o społeczeństwie (zakres rozszerzony)

Wiedza o społeczeństwie zakres rozszerzony 2, 

Maturalne karty pracy 2, 

Operon

8.

Biologia ( zakres rozszerzony)

Biologia na czasie 2, podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony, autorzy: M. Guzik, R. Kozik, W. Zamachowski

 Nowa Era

9.

Geografia

Agnieszka Maląg - Geografia 2 - zakres podstawowy,
nr dopuszczenia: MEN - 1053/2/2020

 Operon

10.

Chemia

kontynuacja podręcznika z klasy 1 dla technikum i liceum.

Po skończeniu cz. 1 podręcznika:
To jest chemia 2. Chemia organiczna - Romuald Hass, Janusz i Aleksandra Mrzigod   Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres podstawowy.

Nowa Era

11.

Fizyka

Kontynuacja Odkryć fizykę 1 Marcin Braun, Weronika Śliwa
Podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum zakres podstawowy - Szkoła ponadpodstawowa

oraz Odkryć fizykę 2 Marcin Braun, Weronika Śliwa
Podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum zakres podstawowy - Szkoła ponadpodstawowa

Nowa Era

12.

Matematyka

MATeMAtyka 2  podręcznik dla liceum i technikum, zakres podstawowy, W.Babiański,  L.Chańko

(dla absolwentów szkół podstawowych)

Nowa Era

13.

Informatyka

Wanda Jochemczyk, Katarzyna Olędzka
INFORMATYKA. KLASA 2. PODRĘCZNIK. ZAKRES PODSTAWOWYREFORMA 2019.
Szkoła ponadpodstawowa. Liceum i technikum.

WSiP

 

 

Wykaz podręczników, klasa druga 2TL5

 zawód : technik logistyk 2021/22

 

L.p.

 

Nazwa przedmiotu

Tytuł

Wydawnictwo

 1.

Język polski

„Ponad słowami” zakres podstawowy i rozszerzony, cz. 1

Nowa Era

 2.

Język angielski

Focus 1 Second Edition – kontynuacja z klasy 1

Pearson

 

3.

 

Język rosyjski

WOT I MY PO NOWOMU 1  (podręcznik i zeszyt ćwiczeń)- kontynuacja z klasy 1

PWN

 

4.

 

Język niemiecki

Effekt 2 (podręcznik i ćwiczenia), ale nie sprzedawać jeszcze Effekt 1, bo będzie kontynuacja we wrześniu i październiku

WSiP

5.

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości 1 zakres podstawowy, ,J.Korba Z. Smutek

Operon

 6.

Historia

Historia 2. Zakres podstawowy; Jarosław Czubaty, 

WSiP

 

7.

 

Geografia (zakres rozszerzony)

Geografia 1 
Sławomir Kurek
Numer dopuszczenia MEN - 1079/1/2019.

Operon

 

8.

 

Biologia

Biologia na czasie 2, podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy, autorzy: A. Helmin, J. Holeczek

Nowa Era

 

9.

 

Chemia

chemia kontynuacja podręcznika z klasy 1 dla technikum i liceum.

Nowa Era

 

10.

 

Fizyka

Kontynuacja Odkryć fizykę 1 Marcin Braun, Weronika Śliwa
Podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum zakres podstawowy - Szkoła ponadpodstawowa

oraz Odkryć fizykę 2 Marcin Braun, Weronika Śliwa
Podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum zakres podstawowy - Szkoła ponadpodstawowa

Nowa Era

 

11.

 

Matematyka

MATeMAtyka 1 i 2 podręcznik  dla liceum i technikum, zakres podstawowy, W.Babiański,  L.Chańko

(dla absolwentów szkół podstawowych)

Nowa Era

 

12.

 

Informatyka

Wanda Jochemczyk, Katarzyna Olędzka

INFORMATYKA. KLASA 2. PODRĘCZNIK. ZAKRES PODSTAWOWY. REFORMA 2019.

Szkoła ponadpodstawowa. Liceum i technikum.

WSIP

 

 

Wykaz podręczników, klasa druga 2TM5

zawód : technik mechatronik 2021/2022

 

L.p.

 

Nazwa przedmiotu

Tytuł

Wydawnictwo

 

1.

 

Język polski

Ponad słowami M. Chmiel, A. Cisowska, J. Kościerzyńska, A. Równy, klasa 1, cz.2 i Ponad słowami M. Chmiel, A. Cisowska, J. Kościerzyńska, A. Równy, klasa 2, cz.1,

Nowa Era

 

2.

 

Język angielski

Focus 1 Second Edition lub Focus 2 Second Edition w zależności od grupy – kontynuacja z klasy 1 zależnie od grupy

wyd. Pearson

 

3.

 

Język rosyjski

WOT I MY PO NOWOMU 1  (podręcznik i zeszyt ćwiczeń)- kontynuacja z klasy 1

PWN

 

4.

 

Język niemiecki

Effekt 2 (podręcznik i ćwiczenia) , ale nie sprzedawać jeszcze Effekt 1, bo będzie kontynuacja we wrześniu i październiku

WSIP

 

5.

 

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości 1 zakres podstawowy, Operon, J.Korba Z. Smutek

Operon

 

6.

 

Historia

Historia 2. Zakres podstawowy; Jarosław Czubaty,

WSIP

 

7.

 

Geografia

Agnieszka Maląg - Geografia 2 - zakres podstawowy, nr dopuszczenia: MEN - 1053/2/2020

Operon

 

8.

 

Biologia

Biologia na czasie 2, podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy,  autorzy: A. Helmin, J. Holeczek

Nowa Era

 

9.

 

Chemia

chemia kontynuacja podręcznika z klasy 1 dla technikum i liceum.

 

 

10.

 

Fizyka

Odkryć fizykę 2 Marcin Braun, Weronika Śliwa
Podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum zakres podstawowy - Szkoła ponadpodstawowa

Nowa Era

 

11.

 

Matematyka (zakres rozszerzony)

MATeMAtyka 1 i 2  podręcznik dla liceum i technikum, zakres podstawowy i rozszerzony, W.Babiański,  L.Chańko

(dla absolwentów szkół podstawowych)

 

Nowa Era

 

12.

 

Informatyka

Wanda Jochemczyk, Katarzyna Olędzka
INFORMATYKA. KLASA 2. PODRĘCZNIK. ZAKRES PODSTAWOWY. REFORMA 2019.
Szkoła ponadpodstawowa. Liceum i technikum.

WSIP

 

13.

 

Technologie i konstrukcje mechaniczne

Podstawy elektroniki cz. 1   Anna Tąpolska.                             

 

Montaż , uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych cz. 1. Autorzy: Robert Dziurski, Stanisław Sierny, Michał Tokarz.                              

 

Montaż , uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych cz.2 .

Autorzy: Piotr Goździaszek, Adrian Mikołajczyk.                                                      

WSiP

 

14.

 

Podstawy elektrotechnik i elektroniki

 

15.

 

Urządzenia i systemy mechatroniczne

 

Wykaz podręczników, klasa druga 2TŻE

 zawód : technik technologii żywności / technik ekonomista 2021/22

 

L.p.

 

Nazwa przedmiotu

Tytuł

Wydawnictwo

 

1.

 

Język polski

Podręcznik do języka polskiego, Ponad słowami, wydawnictwo Nowa Era, klasa 1 cz. 2 oraz kl.2 cz. 1 i 2

Nowa Era

 

2.

 

Język angielski

Focus 1 Second Edition – kontynuacja z klasy 1 – obydwie grupy

 

 

3.

 

Język rosyjski

WOT I MY PO NOWOMU 1 (podręcznik i zeszyt ćwiczeń)- kontynuacja z klasy 1

PWN

 

4.

 

Język niemiecki

Effekt 2 (podręcznik i ćwiczenia) wyd. WSiP, ale nie sprzedawać jeszcze Effekt 1, bo będzie kontynuacja we wrześniu i październiku

WSIP

 

5.

 

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości 1 zakres podstawowy, J.Korba Z. Smutek

Operon

 

6.

 

Historia

Historia 2. Zakres podstawowy; Jarosław Czubaty, 

WSIP

 

7.

 

Chemia

chemia kontynuacja podręcznika z klasy 1 dla technikum i liceum

 

 8.

 

 

Fizyka

Odkryć fizykę 2 Marcin Braun, Weronika Śliwa
Podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum zakres podstawowy - Szkoła ponadpodstawowa

Nowa Era

 

9.

 

Matematyka

MATeMAtyka 1 i 2 podręcznik  dla liceum i technikum, zakres podstawowy, W.Babiański,  L.Chańko

(dla absolwentów szkół podstawowych)

Nowa Era

 

10.

 

Informatyka

Wanda Jochemczyk, Katarzyna Olędzka
INFORMATYKA. KLASA 2. PODRĘCZNIK. ZAKRES PODSTAWOWY. REFORMA 2019.
Szkoła ponadpodstawowa. Liceum i technikum.

WSIP

11.

Dla ekonomistów:

Wykonywanie prac biurowych

Joanna Śliżewska, Joanna Ablewicz, Damian Dębski, Paweł        Dębski
PROWADZENIE DOKUMENTACJI W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ. KWALIFIKACJA EKA.04. PODRĘCZNIK DO NAUKI ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA. CZĘŚĆ 1

WSIP

12.

Dla technologa żywności:

Technika w  produkcji cukierniczej

Technika w produkcji cukierniczej, 

WSIP

13.

Dla technologa żywności: Technologie produkcji cukierniczej

 

Technologie produkcji cukierniczej,   tom II, część 1 i część 2

WSIP

 

Data dodania: 2021-06-28 10:47:00
Data edycji: 2022-08-01 10:31:47
Ilość wyświetleń: 952

Coś się dzieje, ktoś się trudzi,
w Wańkowiczu się nie nudzi

Motto naszej szkoły

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Facebook
Facebook