20 kwietnia 2023 roku w godz. 15:30 - 17:30 zapraszamy wszystkich kandydatów i ich rodziców na dzień otwarty w naszej szkole. Chcesz dowiedzieć się więcej o nas? Przyjdź, porozmawiaj, zobacz nasze pracownie.

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023
Zespół Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu

Termin rozpoczęcia roku szkolnego/zakończenia roku szkolnego

Inauguracja nowego roku szkolnego2017/2018

01.09.2022 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

23.06.2023 r.

 

Terminy ferii

Zimowa przerwa świąteczna.

23.12.2022 - 31.12.2022 r.

Ferie zimowe.

13.02-26.02.2023 r.

Wiosenna przerwa świąteczna.

06.04-11.04.2023 r

Ferie letnie.

26.06-31.08.2023 r.

 

Dni ustawowo wolne od pracy

Wszystkich Świętych

01.11.2022 r.

Narodowe Święto Niepodległości

11.11.2022 r.

Święto Trzech Króli

06.01.2023 r.

Międzynarodowe Święto Pracy

01.05.2023 r.

Święto Konstytucji 3 Maja

03.05.2023 r.

Boże Ciało

08.06.2023 r.

 

 

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonych przez dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego

31 pażdziernika 2022 r.

02 listopada 2022 r.

09 stycznia 2023 r.

02 maja 2023 r. Święto Flagi

04 maja 2023 r. pisemny egzamin maturalny z j. polskiego

05 maja 2023 r. pisemny egzamin maturalny z matematyki

08 maja 2023 r. pisemny egzamin  maturalny z j. angielskiego (poniedziałek)

01 czerwca 2023 r. – pisemny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

09 czerwca 2023 r. – piątek, dzień po Święcie Bożego Ciała

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Inauguracja nowego roku szkolnego 2022/2023

 01.09.2022 r.

Dzień Edukacji Narodowej

14.10.2022 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 23.06.2023 r.

 

Terminarz klasyfikacji uczniów /wystawianie ocen

Klasyfikacja śródroczna klas najwyższych programowo.

 16.12.2022 r.

Klasyfikacja śródroczna klas trzecich technikum.

 05.01.2023 r.

Klasyfikacja śródroczna klas 1-3 liceum ogólnokształcącego i 1 - 2 technikum.

 20.01.2023 r.

Klasyfikacja roczna i końcowa klas najwyższych programowo.

 28.04.2023 r.

Klasyfikacja roczna.

 23.06.2023 r.

 

Terminy zebrań z rodzicami

 07.09.2022 r.

Spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów klas pierwszych.

 08.09.2022 r.

Spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów klas najwyższych programowo w sprawie procedur egzaminów maturalnych i egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

 Od 02.09.2022 r.

Spotkania informacyjne z rodzicami pozostałych klas.

 20.12.2022 r.

Spotkania informacyjne z rodzicami uczniów klas najwyższych programowo dotyczące wyników klasyfikacji śródrocznej.

 11.01.2023 r.

Spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów klas 3 i 4 technikum zagrożonych ocenami niedostatecznymi - klasyfikacja śródroczna.

 25.01.2023 r.

Spotkania informacyjne z rodzicami uczniów klas 1-2 technikum i 1-3 liceum dotyczące klasyfikacji śródrocznej.

 22.03.2023 r.

Spotkania informacyjne z rodzicami uczniów klas najwyższych programowo dotyczące przewidywanych ocen końcoworocznych i końcowych.

 26.05.2023 r.

Spotkanie informacyjne z rodzicami klas 1-3 technikum i 1-3 liceum – informacja o przewidywanych ocenach rocznych.

 

 

 

 

 

 

Data dodania: 2021-06-28 10:06:21
Data edycji: 2023-03-09 08:43:48
Ilość wyświetleń: 1234

Coś się dzieje, ktoś się trudzi,
w Wańkowiczu się nie nudzi

Motto naszej szkoły

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Facebook
Facebook