Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022
Zespół Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu

Termin rozpoczęcia roku szkolnego/zakończenia roku szkolnego

Inauguracja nowego roku szkolnego2017/2018

01.09.2021 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

24.06.2021 r.

 

Terminy ferii

Zimowa przerwa świąteczna.

23.12.2021 - 02.01.2022 r.

Ferie zimowe.

31.01-13.02.2022 r.

Wiosenna przerwa świąteczna.

13.04-19.04.2022 r

Ferie letnie.

27.06-31.08.2022 r.

 

Dni ustawowo wolne od pracy

Wszystkich Świętych

01.11.2021 r.

Narodowe Święto Niepodległości

11.11.2021 r.

Święto Trzech Króli

06.01.2022 r.

Międzynarodowe Święto Pracy

01.05.2022 r.

Święto Konstytucji 3 Maja

03.05.2022 r.

Boże Ciało

16.06.2022 r.

 

 

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonych przez dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego

10 września 2021 r.

12 listopada 2021 r.

07 stycznia 2022 r.

02 maja 2022 r. Święto Flagi

04 maja 2022 r. pisemny egzamin maturalny z j. polskiego (środa)

05 maja 2022 r. pisemny egzamin maturalny z matematyki (czwartek)

06 maja 2022 r. pisemny egzamin  maturalny z j. angielskiego (piątek)

17 czerwca 2022 r. – (piątek po Bożym Ciele)

20/21 czerwca 2022 r. – pisemny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Inauguracja nowego roku szkolnego 2016/2017

 01.09.2022 r.

Dzień Edukacji Narodowej

14.10.2022 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 24.06.2022 r.

 

Terminarz klasyfikacji uczniów /wystawianie ocen

Klasyfikacja śródroczna klas najwyższych programowo.

 17.12.2021 r.

Klasyfikacja śródroczna klas trzecich technikum.

 14.01.2022 r.

Klasyfikacja śródroczna klas 1-3 liceum ogólnokształcącego i 1 - 2 technikum.

 26.01.2022 r.

Klasyfikacja roczna i końcowa klas najwyższych programowo.

 22.04.2022 r.

Klasyfikacja roczna.

 17.06.2019 r.

 

Terminy zebrań z rodzicami

 07.09.2021 r.

Spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów klas pierwszych.

 08.09.2021 r.

Spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów klas najwyższych programowo w sprawie procedur egzaminów maturalnych i egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

 Od 02.09.2021 r.

Spotkania informacyjne z rodzicami pozostałych klas.

 21.12.2021 r.

Spotkania informacyjne z rodzicami uczniów klas najwyższych programowo dotyczące wyników klasyfikacji śródrocznej.

 20.12.2021 r.

Spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów klas 3 technikum zagrożonych ocenami niedostatecznymi - klasyfikacja śródroczna.

 14 - 18.02.2022 r.

Spotkania informacyjne z rodzicami uczniów klas 1-2 technikum i 1-3 liceum dotyczące klasyfikacji śródrocznej.

 07.04.2022 r.

Spotkania informacyjne z rodzicami uczniów klas najwyższych programowo dotyczące przewidywanych ocen końcoworocznych i końcowych.

 02.06.2019 r.

Spotkanie informacyjne z rodzicami klas 1-3 technikum i 1-3 liceum – informacja o przewidywanych ocenach rocznych.

 

Terminy egzaminów poprawkowych

Egzaminy poprawkowe

23-26.08.2022 r.

 

 

Data dodania: 2021-06-28 10:06:21
Data edycji: 2021-11-04 07:59:47
Ilość wyświetleń: 640

Coś się dzieje, ktoś się trudzi,
w Wańkowiczu się nie nudzi

Motto naszej szkoły

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Facebook
Facebook