20 kwietnia 2023 roku w godz. 15:30 - 17:30 zapraszamy wszystkich kandydatów i ich rodziców na dzień otwarty w naszej szkole. Chcesz dowiedzieć się więcej o nas? Przyjdź, porozmawiaj, zobacz nasze pracownie.

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Liceum Ogólnokształcące (4-letnie)

Profil humanistyczno-dziennikarski

Języki obce: j. angielski; do wyboru: j. niemiecki, j. rosyjski.

Klasa realizuje program autorski, obejmujący zajęcia z zakresu dziennikarstwa i mediów. Przedmioty na poziomie rozszerzonym: język polski, język angielski (4 godz. w tygodniu) oraz historia.

Profil przygotowuje na kierunki studiów takie jak:

 • polonistyka
 • historia
 • dziennikarstwo
 • filologia angielska
 • kulturoznawstwo
 • bibliotekoznawstwo.

 

Profil ratowniczy

Języki obce: j. angielski; do wyboru: j. niemiecki, j. rosyjski.

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: wiedza o społeczeństwie, geografia. Przedmioty dodatkowe:  podstawy psychologii, ratownictwo medyczne i pożarowe, ratownictwo wodne.

Zajęcia z przedmiotów dodatkowych realizowane są w ramach zajęć szkolnych oraz podczas kilkudniowych wyjazdów szkoleniowych. Każda klasa obowiązkowo odbywa szkolenie w ramach wyjazdu w góry oraz do ośrodka szkoleniowego WOPR. Ratownictwo medyczne i pożarnicze oraz podstawy psychologii odbywają się stacjonarnie w szkole. Zajęcia z ratownictwa wodnego są realizowane na pływalni w Centrum Sportu w Błoniu.

Przez cały cykl nauki, uczniowie nabywają wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu pierwszej pomocy oraz kwalifikowanej pierwszej pomocy (wybrane elementy).

W trakcie wyjazdów szkoleniowych młodzież nabywa umiejętności związane z pierwszą pomocą udzielaną w warunkach górskich przy współpracy z jednostkami takimi jak: Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Ochotnicza Straż Pożarna.  Wyjazd do Ośrodka szkoleniowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego umożliwia zdobycie praktycznych umiejętności w terenie.

Ponadto, możesz wziąć udział w pozaszkolnych zajęciach przygotowujących dodatkowych uprawnień, np.: młodszego ratownika, sternika motorowodnego.

Profil przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach:

 • medycznych np. ratownictwo, pielęgniarstwo, fizjoterapia
 • związanych ze służbami mundurowymi: pożarnictwo, wojsko, policja.

Współpraca: Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Błoniu, Mazovia Medical Plus, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim-Zachodnim.

 

Profil psychologiczno-społeczny

Języki obce: j. angielski; do wyboru: j. niemiecki, j. rosyjski.

Zwiększona ilość zajęć edukacyjnych z języka polskiego. Dodatkowe zajęcia z zakresu podstaw psychologii, metod pracy z osobami ze specjalnymi potrzebami, kompetencji społecznych w praktyce.

W trakcie nauki uzyskasz wiedzę i umiejętności w zakresie nauk społecznych, podstaw prawa, edukacji prozdrowotnej, opieki społecznej, komunikacji interpersonalnej. Odbywają się również wyjazdy szkoleniowe, podczas których młodzież uczestniczy w zajęciach rekreacyjnych i dydaktycznych uzupełniających podstawy programowe. Absolwent może pracować jako pracownik socjalny, terapeuta zajęciowy, opiekun do dziecka, opiekun w domu pomocy społecznej, pracownik placówki resocjalizacyjnej.

Może też podjąć naukę na kierunkach studiów takich jak:

 • psychologia
 • pedagogika
 • kogniwistyka­
 • praca socjalna
 • resocjalizacja
 • socjologia.


Dalsze kształcenie umożliwi pracę w obszarze pomocy psychologicznej i w sektorze opiekuńczo-socjalnym.

 

Data dodania: 2021-06-28 10:00:49
Data edycji: 2022-04-23 11:54:17
Ilość wyświetleń: 7619

Coś się dzieje, ktoś się trudzi,
w Wańkowiczu się nie nudzi

Motto naszej szkoły

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Facebook
Facebook