Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Podręczniki dla klas pierwszych 2021/2022

Podręczniki dla klas pierwszych 2021/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz podręczników dla klasy pierwszej  1LHP

- profil humanistyczno - dziennikarski / profil psychologiczno - społeczny; 2021/2022

 

L.p.

 

Nazwa przedmiotu

Tytuł

Wydawnictwo

1.

Język polski (zakres rozszerzony) dla całej klasy

Podręcznik do języka polskiego, Ponad słowami, wydawnictwo Nowa Era, klasa 1 cz. 1 i 2

Nowa Era

 

2.

 

Język angielski (zakres rozszerzony) dla całej klasy

Klasy pierwsze dokonają zakupu podręcznika po teście diagnozującym

 

3.

Język rosyjski

WOT I MY PO NOWOMU 1 wyd. PWN (podręcznik i zeszyt ćwiczeń)

PWN

4.

Język niemiecki

Effekt 1 podręcznik i ćwiczenie

WSiP

5.

Filozofia dla całej klasy

Spotkania z filozofią

Nowa Era

 6.

Historia (zakres rozszerzony) dla profilu humanistyczno- dziennikarskiego

Historia 1 zakres rozszerzony, J. Choińska i inni

WSiP

6.

Historia ( zakres podstawowy) dla profilu psychologiczno - społecznego

Historia 1. Zakres podstawowy; Norbert Michał Faszcza, Radosław Lolo, Krzysztof Wiśniewski; WSiP

WSiP

 

7.

 

Wiedza o społeczeństwie

dla całej klasy

Wiedza o społeczeństwie1 zakres podstawowy, Z. Smutek, B. Surmacz,

Karty pracy wiedza o społeczeństwie zakres podstawowy 1, Operon, I.Walendziak, M. Walczyk

Operon

 

8.

 

Geografia

dla całej klasy

Zakres podstawowy:
Geografia 1 - wyd. OPERON
Zbigniew Zaniewicz
Numer dopuszczenia MEN - 1053/1/2019

Operon

 

9.

 

Biologia dla całej klasy

Biologia na czasie 1, podręcznik dla LO i technikum, zakres podstawowy A. Helmin J. Holeczek dla absolwentów szkół podstawowych

Nowa Era

 

10.

 

Chemia

dla całej klasy

To jest chemia 1.Romuald Hass, Janusz i Aleksandra Mrzigod
Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy - Szkoła ponadpodstawowa

Nowa Era

 

11.

 

Fizyka

dla całej klasy

Odkryć fizykę 1 Marcin Braun, Weronika Śliwa
Podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum zakres podstawowy - Szkoła ponadpodstawowa

Nowa Era

 

 

12.

 

Matematyka

dla całej klasy

MATeMAtyka 1 podręcznik  dla liceum i technikum, zakres podstawowy, W.Babiański,  L.Chańko,

(dla absolwentów szkół podstawowych)

Nowa Era

 

13.

 

Informatyka

dla całej klasy

Informatyka klasa 1, zakres podstawowy

W. Jochemczyk, K. Olędzka

WSiP

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz podręczników dla klasy pierwszej 1LR4

 - profil ratowniczy; 2021/2022

1.

Nazwa przedmiotu

Tytuł

Wydawnictwo

2.

Język polski

Podręcznik zostanie podany we wrześniu

 

3.

Język angielski

Klasy pierwsze dokonają zakupu podręcznika po teście diagnozującym

 

4.

Język rosyjski

WOT I MY PO NOWOMU 1 wyd. PWN (podręcznik i zeszyt ćwiczeń)

PWN

5.

Język niemiecki

Effekt 1 podręcznik i ćwiczenie

WSiP

6.

Filozofia

Spotkania z filozofią

Nowa Era

7.

Historia

Historia 1. Zakres podstawowy; Norbert Michał Faszcza, Radosław Lolo, Krzysztof Wiśniewski; WSiP

WSiP

8.

Wiedza o społeczeństwie (zakres rozszerzony)

Wiedza o społeczeństwie zakres rozszerzony 1, A. Derdziak

Operon

9

Biologia ( zakres rozszerzony)

-Biologia na czasie 1, podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony, wyd NOWA ERA, autorzy: M. Guzik, R. Kozik, R. Matuszewska, W. Zamachowski

Nowa Era

11.

Chemia

To jest chemia 1.Romuald Hass, Janusz i Aleksandra Mrzigod
Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy - Szkoła ponadpodstawowa

Nowa Era

12.

Fizyka

Odkryć fizykę 1 Marcin Braun, Weronika Śliwa
Podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum zakres podstawowy - Szkoła ponadpodstawowa

Nowa Era

13.

Matematyka

MATeMAtyka 1 podręcznik  dla liceum i technikum, zakres podstawowy, W.Babiański,  L.Chańko,

(dla absolwentów szkół podstawowych)

Nowa Era

14.

Informatyka

Informatyka klasa 1, zakres podstawowy

W. Jochemczyk, K. Olędzka

WSiP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz podręczników dla klasy pierwszej 1TL5

-  zawód: technik logistyk; 2021/2022

 

L.p.

 

Nazwa przedmiotu

Tytuł

Wydawnictwo

 

1.

Język polski

Podręcznik do języka polskiego, Ponad słowami, wydawnictwo Nowa Era, klasa 1 cz. 1 i 2 (zakres podstawowy i rozszerzony)

Nowa Era

2.

Język angielski

Klasy pierwsze dokonają zakupu podręcznika po teście diagnozującym

 

 

3.

Język rosyjski

WOT I MY PO NOWOMU 1 wyd. PWN (podręcznik i zeszyt ćwiczeń)

PWN

4.

Język niemiecki

Effekt 1 podręcznik i ćwiczenie

WSiP

5.

Filozofia

Spotkania z filozofią

Nowa Era

6.

Historia

Historia 1. Zakres podstawowy; Norbert Michał Faszcza, Radosław Lolo, Krzysztof Wiśniewski; WSiP

WSiP

 

7.

Geografia (zakres rozszerzony)

Podręcznik podany zostanie we wrześniu

 

 

8.

Biologia

Biologia na czasie 1, podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy, wyd NOWA ERA, autorzy: A. Helmin, J. Holeczek

Nowa Era

 

9.

Chemia

To jest chemia 1.Romuald Hass, Janusz i Aleksandra Mrzigod
Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy - Szkoła ponadpodstawowa

Nowa Era

10.

 

Fizyka

Odkryć fizykę 1 Marcin Braun, Weronika Śliwa
Podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum zakres podstawowy - Szkoła ponadpodstawowa

Nowa Era

 

11.

Matematyka

MATeMAtyka 1 podręcznik  dla liceum i technikum, zakres podstawowy, W.Babiański,  L.Chańko,

(dla absolwentów szkół podstawowych)

Nowa Era

 

12.

Informatyka

Informatyka klasa 1, zakres podstawowy

W. Jochemczyk, K. Olędzka WSiP

WSIP

 

13.

Edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja dla bezpieczeństwa. Zakres podstawowy. Wydanie 2019

Nowa Era

 

14.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY. Podręcznik do nauki zawodu. Krzysztof Szczęch, Wanda Bukała
Wydanie VI/2019 (mogą być również wcześniejsze wydania np: I z 2013 roku).

WSiP

 

15.

Postawy logistyki w procesach magazynowych

Obsługa magazynów SPL.1 (część 1 i część 2) Reforma 2019. Podręcznik do nauki zawodu A. Rożej, J. Stolarski, J. Śliżewska

WSiP

 

16.

Gospodarka magazynowa

Obsługa magazynów SPL.1 (część 1 i część 2) Reforma 2019. Podręcznik do nauki zawodu

WSiP

 

17.

Organizacja prac magazynowych

Obsługa magazynów SPL.1 (część 1 i część 2) Reforma 2019. Podręcznik do nauki zawodu

Zbiór zadań z logistyki część 1, G. Karpus

WSiP

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz podręczników dla klasy pierwszej 1TM5

- zawód: technik mechatronik 2021/2022

 

L.p.

 

Nazwa przedmiotu

Tytuł

Wydawnictwo

 

1.

 

Język polski

Ponad słowami M. Chmiel, A. Cisowska, J. Kościerzyńska, A. Równy, klasa 1, cz.1 i cz.2, Nowa Era

Nowa Era

 

2.

 

Język angielski

Klasy pierwsze dokonają zakupu podręcznika po teście diagnozującym

 

 

3.

 

Język rosyjski

WOT I MY PO NOWOMU 1 wyd. PWN (podręcznik i zeszyt ćwiczeń)

PWN

 

4.

 

Język niemiecki

Effekt 1 podręcznik i ćwiczenie

WSiP

 

5.

 

Filozofia

Spotkania z filozofią

Nowa Era

 

6.

 

Historia

Historia 1. Zakres podstawowy; Norbert Michał Faszcza, Radosław Lolo, Krzysztof Wiśniewski; WSiP

WSiP

 

7.

 

Geografia

Geografia 1 - wyd. OPERON
Zbigniew Zaniewicz
Numer dopuszczenia MEN - 1053/1/2019

Operon

 

8.

 

Biologia

Biologia na czasie 1, podręcznik dla LO i technikum, zakres podstawowy A. Helmin J. Holeczek dla absolwentów szkół podstawowych

Nowa Era

 

9.

 

Chemia

To jest chemia 1.Romuald Hass, Janusz i Aleksandra Mrzigod
Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy - Szkoła ponadpodstawowa

Nowa Era

 

10.

 

Fizyka

Odkryć fizykę 1 Marcin Braun, Weronika Śliwa
Podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum zakres podstawowy - Szkoła ponadpodstawowa

Nowa Era

 

11.

 

Matematyka (zakres rozszerzony)

MATeMAtyka 1 podręcznik dla liceum i technikum, zakres podstawowy i rozszerzony, W.Babiański,  L.Chańko,

(dla absolwentów szkół podstawowych)

Nowa Era

 

12.

 

Informatyka

Informatyka klasa 1, zakres podstawowy

W. Jochemczyk, K. Olędzka

WSiP

 

13.

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja dla bezpieczeństwa. Zakres podstawowy. Wydanie 2019                   

Nowa Era

 

14.

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY. Podręcznik do nauki zawodu. Krzysztof Szczęch, Wanda Bukała
Wydanie VI/2019 (mogą być również wcześniejsze wydania np: I z 2013 roku).

WSiP

 

15.

 

Przedmioty zawodowe

Podstawy elektrotechniki w praktyce.  
Autorzy: Artur Bielawski, Joanna Grygiel.                                           

Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych cz. 1. Autorzy: Robert Dziurski, Stanisław Sierny, Michał Tokarz.                              

Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych cz.2.
Autorzy: Piotr Goździaszek, Adrian Mikołajczyk.                                                       

Wydawnictwo: WSiP.

WSiP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz podręczników dla klasy pierwszej 1TŻE

- zawód: technik technologii żywności / technik ekonomista; 2021/2022

 

L.p.

 

Nazwa przedmiotu

Tytuł

Wydawnictwo

 

1.

 

Język polski dla całej klasy

Podręcznik do języka polskiego, Ponad słowami, wydawnictwo Nowa Era, klasa 1 cz. 1 i 2


Nowa Era

 

2.

 

Język angielski

Klasy pierwsze dokonają zakupu podręcznika po teście diagnozującym

 

 

3.

 

Język rosyjski

WOT I MY PO NOWOMU 1 wyd. PWN (podręcznik i zeszyt ćwiczeń)

PWN

 

4.

 

Język niemiecki

Effekt 1 podręcznik i ćwiczenie

WSiP

 

5.

 

Filozofia dla całej klasy

„Spotkania z filozofią”

Nowa Era

 

6.

 

Historia dla całej klasy

Historia 1. Zakres podstawowy; Norbert Michał Faszcza, Radosław Lolo, Krzysztof Wiśniewski; WSiP

WSiP

 

7.

 

Geografia dla całej klasy

Geografia 1 - wyd. OPERON
Zbigniew Zaniewicz
Numer dopuszczenia MEN - 1053/1/2019

Operon

 

8.

 

Biologia (zakres rozszerzony) dla zawodu technik technologii żywności

Biologia na czasie 1, podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony, wyd NOWA ERA, autorzy: M. Guzik, R. Kozik, R. Matuszewska, W. Zamachowski

Nowa Era

8.

Biologia ( zakres podstawowy) dla technika ekonomisty

Biologia na czasie 1, podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy, wyd NOWA ERA, autorzy: A. Helmin, J. Holeczek

Nowa Era

 

9.

 

Chemia dla całej klasy

To jest chemia 1.Romuald Hass, Janusz i Aleksandra Mrzigod
Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy - Szkoła ponadpodstawowa

Nowa Era

 

10.

 

Fizyka dla całej klasy

Odkryć fizykę 1 Marcin Braun, Weronika Śliwa
Podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum zakres podstawowy - Szkoła ponadpodstawowa

Nowa Era

 

11.

 

Matematyka dla całej klasy

MATeMAtyka 1 podręcznik  dla liceum i technikum, zakres podstawowy, W.Babiański,  L.Chańko,

(dla absolwentów szkół podstawowych)

Nowa Era

 

12.

Informatyka dla całej klasy

Informatyka klasa 1, zakres podstawowy

W. Jochemczyk, K. Olędzka

WSiP

 

13.

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy produkcji wyrobów spożywczych dla zawodu technik technologii żywności

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY. Podręcznik do nauki zawodu. Krzysztof Szczęch, Wanda Bukała
Wydanie VI/2019 (mogą być również wcześniejsze wydania np: I z 2013 roku).

WSiP

 

14.

 

Technika w produkcji cukierniczej dla zawodu technik technologii żywności

Technika w produkcji cukierniczej, WSiP, Katarzyna Kocierz

WSiP

 

15.

 

Technologie produkcji cukierniczej dla zawodu technik technologii żywności

Technologie produkcji cukierniczej, WSiP, tom II, część 1 i część 2

WSiP

16.

Wykonywanie prac biurowych dla technika ekonomisty

Joanna Śliżewska, Joanna Ablewicz, Damian Dębski, Paweł Dębski
PROWADZENIE DOKUMENTACJI W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ. KWALIFIKACJA EKA.04. PODRĘCZNIK DO NAUKI ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA. CZĘŚĆ 1.

WSiP

 

 

Data dodania: 2021-08-20 11:16:24
Data edycji: 2021-08-20 11:30:02
Ilość wyświetleń: 1419

Coś się dzieje, ktoś się trudzi,
w Wańkowiczu się nie nudzi

Motto naszej szkoły

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Facebook
Facebook