18 kwietnia 2024 w godzinach 15:30 - 17:30 zapraszamy na Dzień Otwarty w naszej szkole.
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Prezydiom Rady Rodziców oraz Komisja Rewizyjna

Kontakt do Prezydium Rady

 • przez dziennik LIBRUS – do „Szkolna rada rodzciców”,
 • przez maila:  rada.rodzicow.wankowicz.blonie@wp.pl .

 

Skład Prezydium Rady 2023/2024

Kępka Iwona - Przewodnicząca Rady Rodziców (2 LRA)

Beata Lasota - Członek Rady Rodziców (1 TLb)

Olga Łubianka - Członek Rady Rodziców (3 TM)

 

Skład Komisji Rewizyjnej 2023/2024

Kąpińska Agnieszka – członek komisji rewizyjnej (4 TL5 TECHp)

Kacprzak Agnieszka – członek komisji rewizyjnej (2 LP)

Szczepocki Piotr – członek komisji rewizyjnej (3 LR)

 

Skład Prezydium Rady 2022/2023 (od kwietnia 2023)

Kąpińska Agnieszka - PRZEWODNICZĄCA Rady Rodziców (3 TL5 TECHp)

Kępka Iwona - Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców (1 LRA LOp)

Kacprzak Agnieszka - Skarbnik Rady Rodziców (1 LP4 LOp)

Grajber Aleksandra - Sekretarz Rady Rodziców (3 LR4 LOp)

Danielewska-Palma Marta- Członek Rady Rodziców (4 TŻ5 TECHp)


Skład Komisji Rewizyjnej 2022/2023 (od kwietnia 2023)

Patrycja Kamela - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej (1 TL5 TECHp)

Zieliński Piotr Członek Komisji Rewizyjnej (1 TM5 TECHp)

Dmoch Iwona - Sekretarz Komisji Rewizyjnej (2 LHP4 LOp)

 


WIĘCEJ INFORMACJI


           Podstawową formą działania Rodziców w szkole są tzw. Rady Oddziałowe, potocznie zwane trójkami klasowymi. Wybierane są one na pierwszych zebraniach w danym roku szkolnym. Na tym zebraniu rodzice poszczególnych klas podejmują także decyzję, kto ich będzie reprezentować w Radzie Rodziców.

Rada Rodziców to zespół ludzi, wybranych w demokratycznych wyborach.
Rada Rodziców nie jest władzą dla rodziców, reprezentuje ich zbiorowy interes. Aktywność Rady służy Młodzieży i Rodzicom i przyczynia się do podniesienia jakości kształcenia i wychowania w szkole.

 

         Członkowie Rady Rodziców wybierają spośród siebie w wyborach władze:
Prezydium i Komisję Rewizyjną.
        

Rada Rodziców posiada  regulamin swojej działalności (link do regulaminu), opracowuje także roczny plan pracy

 

Kompetencje Rady Rodziców:

Kompetencje ogólne:

 • możliwość wnioskowania do odpowiednich organów we wszystkich sprawach szkoły,
 •  możliwość wnioskowania o powołanie Rady Szkoły.

 

Uprawnienia związane z organizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego szkoły:

 • uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego i programu profilaktyki szkoły;
 • opiniowanie szkolnych zestawów programów nauczania i szkolnych zestawów podręczników;
 • opiniowanie wprowadzenia do planu nauczania dodatkowych zajęć edukacyjnych;
 • ustalanie z dyrektorem obowiązku lub braku obowiązku noszenia jednolitego stroju szkolnego;
 • opiniowanie wniosku o działaniu na terenie szkoły stowarzyszeń lub innych organizacji;
 • branie udziału, poprzez przedstawiciela, w pracach zespołu powypadkowego powołanego przez dyrektora.

 

Zadania związane z nadzorem:

 • opiniowanie programu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania, jeśli w wyniku sprawowania nadzoru kuratorium oświaty zaleciło dyrektorowi opracowanie takiego programu;
 • na początku roku szkolnego przyjmowanie do wiadomości przekazywanego przez dyrektora planu nadzoru;
 • pod koniec roku szkolnego zapoznanie się z informacją o sposobie realizacji planu.

 

Uprawnienia odnoszące się do polityki kadrowej:

 • opiniowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu;
 • wnioskowanie o ocenę pracy nauczyciela;
 • delegowanie przedstawiciela do zespołu odwoławczego w sprawie oceny pracy nauczyciela i zespołu odwoławczego rozpatrującego wniosek o ponowną ocenę dyrektora szkoły.

 

Kompetencje w sprawach finansowych:

 • opiniowanie projektu planu finansowego przygotowanego przez dyrektora szkoły;
 • gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł i wydatkowanie ich zgodnie z regulaminem;
 • możliwość przekazywania środków między innymi na różne działania szkoły.

 

Zadania Rady Rodziców:

 • zebrania (3-4 razy w roku);
 • gromadzenie środków i gospodarowanie funduszami Rady
  - realizowanie zadań wynikających z planu pracy, który wynika z kompetencji Rady;
 • kontakt z rodzicami, przekazywanie informacji i zbieranie informacji zwrotnych i opinii;
 • możliwość udziału w posiedzeniach rady pedagogicznej;
 • współorganizowanie imprez i uroczystości szkolnych;
 • reprezentowanie szkoły na zewnątrz.

 

 

 

Data dodania: 2023-07-31 20:23:03
Data edycji: 2023-10-06 10:08:34
Ilość wyświetleń: 308

Coś się dzieje, ktoś się trudzi,
w Wańkowiczu się nie nudzi

Motto naszej szkoły

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej