18 kwietnia 2024 w godzinach 15:30 - 17:30 zapraszamy na Dzień Otwarty w naszej szkole.
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Rekrutacja do projektu '' Ponadnarodowa mobilność uczniów''

Przystępujemy do realizacji kolejnego przedsięwzięcia międzynarodowego pt. "Rozwój kompetencji szansą na lepszy start w przyszłość" nr 2021-1-PMU-4243 realizowanego w ramach projektu "Ponadnarodowa Mobilność Uczniów".

 

Zapraszamy uczniów klas II i III Liceum Zespołu Szkół nr 1 im. M. Wańkowicza do udziału w rekrutacji.

 

Termin przyjmowania zgłoszeń:

od 10.03.2023 r. do 17.03.2023 r.

 

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać bezpośrednio do koordynatora p. Edyty Rędzińskiej gab. 1.7

 

Projekt przewiduje:

  • realizację przygotowań przed wyjazdem (uczestnictwo obowiązkowe) w postaci wsparcia szkoleniowego, realizowanego przed mobilnością (planowane na kwiecień 2023), adresowane do uczestników projektu;
  • realizację mobilności zagranicznej (wyjazd do Grecji) w okresie 30.04-13.05.2023 r., z uwzględnieniem programu merytorycznego mobilności ponadnarodowej oraz programu kulturowego dla każdego z uczestników projektu, trwającego 14 dni (w tym 2 dni podróży);
  • zasady uczestnictwa w projekcie zostaną zawarte w Umowie pomiędzy uczestnikami projektu, a organizacją wysyłającą;
  • uczestnictwo 24 licealistów z klas II i III - wyłonionych w procesie rekrutacji;

 

Uwaga!

W projekcie nie mogą brać udziału uczniowie, którzy korzystali wcześniej z udziału w projekcie
"Ponadnarodowa mobilność uczniów"

 

Ważne informacje!

  • Przeczytać uważnie regulamin;
  • Pobrać i wypełnić kartę zgłoszenia ucznia - jest możliwa do pobrania u p. Edyty Rędzińskiej lub należy ją wydrukować z materiałów do pobrania (dwustronnie, na KOLOROWEJ drukarce; wypełnić drukowanymi literami w miejscach do wypełnienia przez ucznia/rodzica, czytelnie podpisać bez skreśleń i poprawek);
  • Pobrać i wypełnić Załącznik nr 1;
  • Złożyć w wyznaczonym terminie w szkole;
  • Dokumenty wydrukowane i wypełnione niezgodnie z w/w wytycznymi lub złożone po terminie nie będą przyjmowane.

 

Materiały do pobrania:

Data dodania: 2023-03-09 10:46:50
Data edycji: 2023-03-09 11:04:51
Ilość wyświetleń: 619

Coś się dzieje, ktoś się trudzi,
w Wańkowiczu się nie nudzi

Motto naszej szkoły

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej