20 kwietnia 2023 roku w godz. 15:30 - 17:30 zapraszamy wszystkich kandydatów i ich rodziców na dzień otwarty w naszej szkole. Chcesz dowiedzieć się więcej o nas? Przyjdź, porozmawiaj, zobacz nasze pracownie.

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Rekrutacja do projektu '' Ponadnarodowa mobilność uczniów''

Przystępujemy do realizacji kolejnego przedsięwzięcia międzynarodowego pt. "Rozwój kompetencji szansą na lepszy start w przyszłość" nr 2021-1-PMU-4243 realizowanego w ramach projektu "Ponadnarodowa Mobilność Uczniów".

 

Zapraszamy uczniów klas II i III Liceum Zespołu Szkół nr 1 im. M. Wańkowicza do udziału w rekrutacji.

 

Termin przyjmowania zgłoszeń:

od 10.03.2023 r. do 17.03.2023 r.

 

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać bezpośrednio do koordynatora p. Edyty Rędzińskiej gab. 1.7

 

Projekt przewiduje:

  • realizację przygotowań przed wyjazdem (uczestnictwo obowiązkowe) w postaci wsparcia szkoleniowego, realizowanego przed mobilnością (planowane na kwiecień 2023), adresowane do uczestników projektu;
  • realizację mobilności zagranicznej (wyjazd do Grecji) w okresie 30.04-13.05.2023 r., z uwzględnieniem programu merytorycznego mobilności ponadnarodowej oraz programu kulturowego dla każdego z uczestników projektu, trwającego 14 dni (w tym 2 dni podróży);
  • zasady uczestnictwa w projekcie zostaną zawarte w Umowie pomiędzy uczestnikami projektu, a organizacją wysyłającą;
  • uczestnictwo 24 licealistów z klas II i III - wyłonionych w procesie rekrutacji;

 

Uwaga!

W projekcie nie mogą brać udziału uczniowie, którzy korzystali wcześniej z udziału w projekcie
"Ponadnarodowa mobilność uczniów"

 

Ważne informacje!

  • Przeczytać uważnie regulamin;
  • Pobrać i wypełnić kartę zgłoszenia ucznia - jest możliwa do pobrania u p. Edyty Rędzińskiej lub należy ją wydrukować z materiałów do pobrania (dwustronnie, na KOLOROWEJ drukarce; wypełnić drukowanymi literami w miejscach do wypełnienia przez ucznia/rodzica, czytelnie podpisać bez skreśleń i poprawek);
  • Pobrać i wypełnić Załącznik nr 1;
  • Złożyć w wyznaczonym terminie w szkole;
  • Dokumenty wydrukowane i wypełnione niezgodnie z w/w wytycznymi lub złożone po terminie nie będą przyjmowane.

 

Materiały do pobrania:

Data dodania: 2023-03-09 10:46:50
Data edycji: 2023-03-09 11:04:51
Ilość wyświetleń: 183

Coś się dzieje, ktoś się trudzi,
w Wańkowiczu się nie nudzi

Motto naszej szkoły

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Facebook
Facebook