Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!

Drodzy uczniowie!

 

1 września rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/2021. Tegoroczna inauguracja roku szkolnego dokona się w szczególnych warunkach.

       

Sytuacja epidemiczna w naszym kraju, sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani przestrzegać zasady higieny i procedury ograniczające ryzyko zarażenia się koronawirusem.

 

 W trosce o naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ jako Dyrektor szkoły odpowiedzialny za bezpieczeństwo naszych uczniów, wdrożyłem procedury postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych. Wszystkie zostały umieszczone na stronie www.zs1-blonie.pl  i bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i ścisłe przestrzeganie. Ponadto zostały one umieszczone w e-dzienniku w zakładce „wiadomości”.

 

Zgodnie z zapowiedziami władz oświatowych rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy
w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynku szkolnym i na obiektach należących do placówki. 

 

Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą, aby stosować się do poniższych zasad:

 

 1. Podanie wychowawcy możliwie najszybszej formy kontaktu.
 2. Do szkoły może uczęszczać tylko uczeń zdrowy.
 3. Młodzież wykazująca oznaki przeziębienia proszona jest o pozostanie w domu.
 4. Do szkoły nie może przyjść uczeń, którego domownik odbywa kwarantannę. Rodzic/prawny opiekun dziecka, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły fakt odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka sytuacja zaistnieje, pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich.
 5. Wprowadza się zakaz przynoszenia przedmiotów, które nie stanowią pomocy naukowych wykorzystywanych przez ucznia w procesie dydaktycznym.
 6. Do odwołania wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły rodziców i osób trzecich, poza korytarzem wejściowym, stanowiącym przestrzeń wspólną.
 7. Wszystkie osoby przychodzące do placówki z zewnątrz i przebywające we wspólnej przestrzeni szkoły są zobowiązane do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk oraz zachowanie dystansu społecznego min. 1,5 m od kolejnej osoby).
 8. W sytuacji, gdy zachorowanie ma miejsce w czasie pobytu ucznia w szkole, zostanie on umieszczony w izolatorium do czasu odbioru go przez rodzica/prawnego opiekuna. Szkoła zapewnia opiekę w czasie przebywania ucznia w izolatorium.
 9. W szkole wprowadza się obowiązek noszenia maseczek lub przyłbic we wspólnej przestrzeni szkoły.
 10. Wszystkie osoby przychodzące do szkoły są zobowiązane przed wejściem do budynku dezynfekować ręce poprzez skorzystanie z płynu dezynfekcyjnego znajdującego się
  w dozowniku bezdotykowym przy wejściu do placówki.
 11. Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać.
 12. Wszyscy interesanci nie przebywają na terenie placówki dłużej niż istnieje potrzeba.

 

Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju
oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje
o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://www.gov.pl/web/gis.

 

 

Z poważaniem

Dyrektor szkoły

Data dodania: 2021-06-28 10:20:49
Ilość wyświetleń: 607

Coś się dzieje, ktoś się trudzi,
w Wańkowiczu się nie nudzi

Motto naszej szkoły

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej