20 kwietnia 2023 roku w godz. 15:30 - 17:30 zapraszamy wszystkich kandydatów i ich rodziców na dzień otwarty w naszej szkole. Chcesz dowiedzieć się więcej o nas? Przyjdź, porozmawiaj, zobacz nasze pracownie.

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Technikum (5-letnie)

Technik ekonomista

Języki obce: j. angielski; do wyboru: j. niemiecki,  j. rosyjski.

Przedmioty realizowane na poziomie  rozszerzonym: język angielski.

Na tym kierunku zdobędziesz umiejętności wspomagające prowadzenie własnej działalności gospodarczej, takie jak: obliczanie podatków, sporządzanie sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, prowadzenie spraw kadrowo - płacowych, samodzielne organizowanie zadań w zakresie: zaopatrzenia, magazynowania materiałów i gotowych produktów, transportu i przede wszystkim sprzedaży towarów i usług. Możesz podjąć pracę w administracji czy firmach działających w wymienionym zakresie się.  Ten kierunek  kształcenia przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach takich jak:

 • ad­mi­nistracyj­no-eko­nomicz­ny
 • ana­liza i zarządzanie w biz­ne­sie
 • biz­nes międzyna­ro­dowy
 • eko­nomia
 • go­spo­dar­ka i ad­mi­nistracja publicz­na
 • międzyna­ro­dowe sto­sun­ki go­spo­dar­cze
 • przed­siębior­czość
 • zarządzanie.

 

Technik logistyk

Języki obce: j. angielski; do wyboru: j. niemiecki, j. rosyjski.

Przedmioty realizowane na poziomie  rozszerzonym: geografia.

Na tym kierunku zdobędziesz podstawową wiedzę z zakresu planowania i organizowania sprawnego funkcjonowania wszystkich ogniw łańcucha dostaw w zakresie produkcji, magazynowania, dystrybucji i transportu, analizy finansowej i ekonomicznej oraz odpowiednich regulacji prawnych. Możesz uczestniczyć w certyfikowanych kursach i szkoleniach z projektów unijnych z: magazynowania, obsługi kas fiskalnych, obsługi komputera.

Możesz podjąć pracę (m.in. w firmach współpracujących ze szkołą) w szeroko rozumianej branży TSL: w działach zakupów, transportu, spedycji, produkcji, dystrybucji, obsługi klienta, marketingu, analiz finansowych, projektów oraz w obsłudze administracji. Praktyki zawodowe odbywają się w przedsiębiorstwach: handlowych, usługowych i produkcyjnych. Ten kierunek umożliwia szeroki zakres studiów, np.:

 • ekonomia i biznes
 • transport
 • zarządzanie produkcją
 • prawo i administracja
 • logistyka/spedycja międzynarodowa
 • ekologia w zakresie gospodarowania odpadami
 • techniki informacyjne i informatyczne w procesach logistycznych.

 

Technik mechatronik

Języki obce: j. angielski; do wyboru: j. niemiecki, j. rosyjski.

Przedmioty realizowane na poziomie  rozszerzonym: matematyka.

Na tym kierunku zdobędziesz wiedzę z zakresu mechaniki, elektroniki i informatyki, ze specjalizacją - obsługa i programowanie obrabiarek CNC.

Zapewniamy:

 • bazę dydaktyczną wyposażoną w sprzęt czołowych producentów
 • zestawy szkoleniowe pneumatyki i elektropneumatyki firmy Festo, sterowniki PCL firmy Siemens
 • pracę w szkolnej pracowni mechatroniki na sprzęcie używanym podczas egzaminów zawodowych
 • wyposażoną pracownię projektową – Program Solid Edge
 • Druk 3D – możliwość wykonania modelu w technologii FDM.

Praktyki zawodowe odbywają się głównie w przedsiębiorstwach produkcyjnych.

Po szkole możesz podjąć pracę w zakresie obsługi i serwisu:

 •  linii produkcyjnych
 • maszyn do obróbki skrawaniem
 • konserwacji urządzeń w zakładach produkcyjnych, na stanowiskach średniego nadzoru technicznego.

Kierunek przygotowuje do studiów na wydziałach technicznych takich jak:

 • mechanika
 • mechatronika
 • automatyka i robotyka
 • grafika komputerowa.

 

Technik technologii żywności

Języki obce: j. angielski; do wyboru: j. niemiecki, j. rosyjski.

Przedmioty realizowane na poziomie  rozszerzonym: biologia

Na tym kierunku dowiesz się np. o: przebiegu produkcji wyrobów spożywczych, sposobach przetwarzania i utrwalania żywności, sposobach określania wartości odżywczej i energetycznej żywności, magazynowaniu surowców i produktów spożywczych.

Zapewniamy zajęcia praktyczne i analizy:

 • w nowej, dobrze wyposażonej pracowni produkcji wyrobów spożywczych
 • w pracowni laboratoryjnej.

Możesz uczestniczyć w kursach z projektów unijnych takich jak: kurs dekoracji cukierniczych, język angielski w gastronomii, kurs kelnerski, zasady zdrowego żywienia. Po egzaminach możesz uzyskać tytuły Technika Cukiernika i Technika Technologii Żywności. Praktyki zawodowe odbywają się np.: w zakładach przetwórstwa przemysłu spożywczego, jednostkach kontroli jakości, zakładach żywienia zbiorowego. Wyszkoleni technicy mogą znaleźć pracę w zakładach przetwórstwa spożywczego oraz w firmach pokrewnych, jak hurtownie spożywcze, placówki kontroli jakości żywności, laboratoria analizy żywności, a także placówkach gastronomicznych i zakładach rzemieślniczych. Możesz  podjąć studia na kierunkach takich jak:

 • technologia żywności i żywienia
 • dietetyka
 • chemia żywności
 • bezpieczeństwo żywności.

 

Główni nasi Partnerzy to: BorgWarner, Danfoss, Dawtona, Eurokcash, Fanex, FM Logistics, Greiner-gpi, Jeronimo Martins HEBE, Katcon, Mars, Mercedes-Benz, Pekaes, Pepsico, Raben, Remondis, Rhenus, Soldream, Soprema.

 

Uczelnie: Uczelnia Techniczno-Handlowa, Wyższa Szkoła Logistyki, Politechnika Warszawska.

Data dodania: 2021-06-28 09:59:13
Data edycji: 2022-04-23 11:57:27
Ilość wyświetleń: 8476

Coś się dzieje, ktoś się trudzi,
w Wańkowiczu się nie nudzi

Motto naszej szkoły

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Facebook
Facebook