Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Włączamy się w edukację włączającą

Włączamy się w edukację włączającą

16 marca Zespół Szkół nr 1 im M. Wańkowicza brał udział w konferencji inaugurującej powstanie Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą (SCWEW), którego organem prowadzącym jest Fundacja Perie. Jej Prezesem jest Pan Andrzej Pery. Liderami SCWEW Łomianki są Państwo Jarosław i Marta Wołosiewicz, natomiast koordynatorem projektu w naszej szkole jest Pani Iwona Mościcka. Konferencja "Włącz się w edukację włączającą" miała charakter upowszechniający ideę edukacji włączającej.

Dlaczego edukacja włączająca jest tak ważna? Ponieważ stanowi ona sposób organizacji edukacji uwzględniający różnorodność uczniów wynikającą z niepełnosprawności, z jednoczesnym dostosowaniem systemu szkolnego do indywidualnego tempa nauki, uzdolnień, trudności każdego ucznia.

Jak słusznie zauważył w swym przemówieniu inauguracyjnym Pan Dyrektor Jacek Cieślak - zagadnienie i działania związane z edukacją włączającą często pomijane są w szkołach ponadpodstawowych. Nasza szkoła wychodzi naprzeciw temu. Dążymy do zapewnienia najwyższych standardów edukacyjnych dla każdego ucznia.

Projekt "Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)" realizowany w II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój "Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji". Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

 

Beata Krukowska

Data dodania: 2022-03-31 18:39:12
Data edycji: 2022-03-31 18:45:25
Ilość wyświetleń: 163

Coś się dzieje, ktoś się trudzi,
w Wańkowiczu się nie nudzi

Motto naszej szkoły

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Facebook
Facebook