Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Zasady postępowania dla ucznia

Załącznik 1

do Zarządzenia Dyrektora Nr 25/19/20

z dnia 28.08.2020 r.

 

Zasady postępowania dla ucznia

 

 1. Do szkoły może przyjść tylko uczeń zdrowy.
 2. Uczniowie z objawami chorobowymi sugerującymi infekcje górnych dróg oddechowych proszeni są o pozostanie w domu.
 3. Do szkoły nie mogą przyjść uczniowie, którzy zamieszkują z osobami przebywającymi na kwarantannie.
 4. Uczniowie w drodze do i ze szkoły są bezwzględnie zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa o zachowaniu się w przestrzeni publicznej w związku z pandemią COVID -19.
 5. Na ternie placówki we wspólnej przestrzeni szkolnej (korytarze, hole, sanitariaty) uczniowie są zobowiązani do przebywania w maseczkach lub przyłbicach.
 6. W szkole obowiązują zasady higieny: częste mycie rąk, zasłanianie ust i nosa podczas kaszlu oraz kichania, nie podawanie rąk podczas powitania.
 7. Uczeń do szkoły przynosi wyłącznie podręczniki i przybory, które są wykorzystywane do celów dydaktycznych. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami.
 8. Uczeń jest zobowiązany niezwłocznie poinformować nauczyciela, jeżeli zaobserwował u siebie objawy chorobowe.
 9. Uczniowie są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego we wspólnej przestrzeni szkolnej.
 10. Uczniowie powinni spożywać wyłącznie swoje jedzenie i napoje.
 11. Uczniowie korzystający z bufetu szkolnego powinni przestrzegać ogólnie obowiązujących zasad zachowania obowiązujących w szkole – osłona ust i nosa (maseczka, przyłbica), zachowanie dystansu społecznego podczas dokonywania zakupów.
 12. Przerwy międzylekcyjne w czasie sprzyjających warunków atmosferycznych uczniowie spędzają na świeżym powietrzu w wyznaczonym obszarze.
 13. Uczniowie korzystający z biblioteki szkolnej przed wejściem do pomieszczenia dezynfekują ręce. W bibliotece może przebywać tylko jedna osoba. Podczas zwrotu książek należy je złożyć we wskazanym przez bibliotekarza miejscu.
 14. Uczniowie korzystający z szatni są zobowiązani do bezwzględnego respektowania poleceń pracownika obsługi nadzorującego porządek na jej terenie.
 15. Do szatni jednorazowo może wejść 5-10 uczniów. Pobyt w szatni powinien być ograniczony do niezbędnego minimum (do 2 min.).
 16. W czasie sprzyjających warunków atmosferycznych (brak opadów atmosferycznych) uczniowie nie mają obowiązku korzystania z szatni szkolnej.
 17. Zajęcia dydaktyczne uczniowie odbywają w wyznaczonych salach.
 18. Po wejściu do sali lekcyjnej uczniowie zajmują miejsce i nie opuszczają go do końca lekcji. W trakcie zajęć są zobowiązani do bezwzględnego respektowania poleceń nauczyciela.
 19. Po zakończonej lekcji pod nadzorem nauczyciela dezynfekują swoje stanowisku
  i opuszczają klasę przy zachowaniu dystansu społecznego.
 20. Zajęcia praktyczne uczniowie odbywają w pracowniach szkolnych w podziale na grupy. Przed i po zakończeniu zajęć uczniowie dezynfekują swoje stanowiska pracy. Uczniów technikum obowiązuje odzież ochronna przewidziana dla danego zawodu. Przed kolejnymi zajęcia odzież ochronna powinna być odświeżona.
Data dodania: 2021-06-28 10:21:36
Ilość wyświetleń: 492

Coś się dzieje, ktoś się trudzi,
w Wańkowiczu się nie nudzi

Motto naszej szkoły

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej